logo
KMK
Nyheter
Hamnar
Ansökningar
Information
Anmälningar
Kansli
Styrelse
Kommitteeér
Miljö
KMK
Information från KMK:s styrelse

Hej alla KMK-medlemmar! Nu närmar vi oss den riktiga båtsommaren, maj är oftast en försmak på vad som komma skall. Trots mestadels dåligt väder under maj månad blir det en bättre sommar.

Som alla vet har vi en fortsatt smittspridning av covid-19, men det positiva nu är att Folkhälsomyndigheten ser en minskning av smittan, färre som avlider och färre som smittas, vilket gör att det ser mycket ljusare ut än tidigare.

KMK styrelse beslutade vid styrelsemötet den 25 maj 2021 följande för Högböte:

 

 • Elbastun kommer att hållas öppen (se regler nedan).
 • KMK:U håller sina sjösportläger med start den 17 juni till 23 juni, samt vecka 26 och vecka 27.
 • KMK rekommenderar att inte lägga till ute på Högböte under tiden som KMK:U lägerverksamhet pågår, 17-23 juni, och under vecka 26 (28 juni-4 juli) samt vecka 27 (5-11 juli).
 • Ungdomshuset kommer att vara öppet för medlemmar fr o m 12 juli.
 • Toaletter och duschar är öppna.
 • Paviljongen är öppen men med mindre antal bord så att avstånd kan hållas.
 • Bryggorna är öppna men med mindre antal bord så att avstånd kan hållas.
 • Klubbhuset (hela) kommer fortsatt att vara stängt.
 • Vedbastun kommer fortsatt att hållas stängd.
 • KMK:s publika arrangemang kommer fortsatt ställas in.

Vi hoppas på förståelse för beslutet.

Nya beslut kan komma att tas vid KMK styrelsemöte den 29 juni utifrån ev ändrade råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Klubben vill samtidigt passa på att påminna om KMK:s policy för Högböte och Djurgårdshamnen.

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv för att minska smittspridning.
 • Vi tar inte i hand.
 • Vi håller avstånd.
 • Vi stannar hemma om vi är sjuka eller har symptom.
 • Vi tvättar och spritar händerna regelbundet och är mer noggranna med vår allmänna hygien.
 • Vi undviker större samlingar, respekterar avstånden mellan borden. Vi hjälps åt och bryr oss om varandra.

KMK arbetar efter försiktighetsprincipen för att värna om klubbens medlemmar och deras hälsa. Passa på att vara ute i skärgården och njuta av Sverige. Havet är virusfritt.

Vid eventuella frågor eller synpunkter, kontakta gärna Generalsekreterare Pelle Larsson via e-post pelle.larsson@kmk.se eller per telefon 08-661 23 03.

Pelle Larsson
Generalsekreterare
På uppdrag av KMK:s styrelse


REGLER FÖR BOKNING AV ELBASTU, HÖGBÖTE

Elbastun kommer att vara öppen och bokningsbar fr o m den 28 maj. Under KMK:U´s lägerverksamhet är elbastun inte bokningsbar, dvs från 17-23 juni samt 28 juni-11 juli. Med tanke på att smittspridningen fortfarande är stor i samhället önskar vi att bastun endast används familjevis eller i det sällskap som man kom med till ön. Det vill säga samma hållning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, att bara umgås i en mindre krets med familj, ett fåtal vänner eller närstående utanför hushållet.

Bastun bokas med 1 ½ timmes intervaller: bastutid 1 timme, städning av bastu ½ timme. Viktigt att städning sköts på bästa sätt så att nästa bastubadare inte behöver ägna sig åt städning under sin bastutid. Vill man vara extra försiktig kan ju bastun även städas innan användning, dvs dubbel städning. Desinfektionsmedel finns tillgängligt.

Tillsyningsparet öppnar elbastun och sätter på värmen kl 08.00 och stänger bastun kl 20.00.

Bokning av bastun sker genom bokningslistan som finns i glasskiosken, först till kvarn. BASTUTIDER
08.30 - 10.00
10.00 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00 – 18.30
18.30 – 20.00

KMK VOUCHER
Du som KMK-medlem med båt registrerad i KMK har rätt till en voucher att nyttja på Högböte under säsongen 2021.

Du kan använda den när du själv vill besöka Högböte, den gäller för en natt med båt eller om du vill använda den för en övernattning i klubbhuset (när det åter öppnas igen).

Du kan använda vouchern för en gäst och bjuda på ett dygns övernattning i hamnen (eller för en övernattning i klubbhuset).

Vouchern finns registrerad om du har en registrerad båt i KMK, du meddelar tillsyningsparet på Högböte att du vill nyttja din Voucher.

KMK KOMPISPRIS
Bjud ut din kompis ut till Högböte för att visa upp vår fina ö.

Du som är KMK-medlem och har din båt registrerad i KMK kan nu bjuda din kompis på ett dygns övernattning till KMK medlemspris. Det är du som medlem som betalar till Tillsyningsparet för kompisens båt.

KMK
Kungliga Motorbåt Klubben bildades 1915 för att övertaga och fortsätta den del av Kungliga Automobil Klubbens verksamhet som omfattade motorbåtssidan, med främsta uppgift ”att skapa en för hela landet omfattande sammanslutning av motorbåtsintresserade och för motorbåtssportens utveckling intresserade personer i syfte att ena och gentemot myndigheter och andra tillvarataga motorbåtsmännens, och den inhemska motorbåtsindustrins intressen, att utöva motorbåtsport i alla dess former och befrämja angenäm samvaro mellan klubbmedlemmar”.


Boka här Ange rabattkod: lidingö21 Boka senast 12/2 Ha följande uppgifter till hands: • Båtens löa (längd över allt) • Båtens bredd • Försäkringsbolag Fri avbokning! Pengarna åter vid avbokning ända fram till incheckning. 250:- adm.avgift tillkommer.

" value="

Slussar, pittoreska småstäder och en spännande historisk plats. Göta kanal är Sveriges längsta upplevelseområde, 19 mil långt. Nu får du som är medlem i Kungliga Motorbåt Klubben 25 procents rabatt på högsäsongsbiljetten! Göta kanal har fler än tre miljoner besökare årligen. Halva sträckan, 87 kilometer, utgörs av handgrävd kanal och övriga sträcka går genom vackra sjöar. Det är ett av Sveriges största byggnadsprojekt genom tiderna – 190 kilometer lång och med 58 slussar. Kanalen startar i Mem vid Östersjön och går till Sjötorp vid Vänern, eller tvärtom. Tillsammans med Trollhätte kanal förbinder Göta kanal Stockholm och Göteborg vattenvägen. Nu kan du som är medlem i Kungliga Motorbåt Klubben uppleva Göta kanal i sommar med 25 procents rabatt. Medlemmar som bokar högsäsongsbiljett på Göta kanal får 25 procents rabatt på ordinarie fullpris, det gäller både dem som bokar delsträcka och dem som bokar hela Göta kanal tur alt tur/retur. Normalt tar resan Mem till Sjötorp 6–8 dagar. I biljetten ingår 5 gästhamnsnätter i 21 gästhamnar. Med en högsäsongsbiljett så kan man checka in på Göta kanal när man önskar under hela perioden 15 juni till 11 augusti. Boka här Ange rabattkod: lidingö21 Boka senast 12/2 Ha följande uppgifter till hands: • Båtens löa (längd över allt) • Båtens bredd • Försäkringsbolag Fri avbokning! Pengarna åter vid avbokning ända fram till incheckning. 250:- adm.avgift tillkommer.

" />
Historia
Kungliga Motorbåt Klubben bildades 1915 för att övertaga och fortsätta den del av Kungliga Automobil Klubbens verksamhet som omfattade motorbåtssidan, med främsta uppgift ”att skapa en för hela landet omfattande sammanslutning av motorbåtsintresserade och för motorbåtssportens utveckling intresserade personer i syfte att ena och gentemot myndigheter och andra tillvarataga motorbåtsmännens, och den inhemska motorbåtsindustrins intressen, att utöva motorbåtsport i alla dess former och befrämja angenäm samvaro mellan klubbmedlemmar”.

Utvecklingen ledde till att KMK sedan blev en av initiativtagarna till bildandet av Svenska Båtunionen (SBU) år 1928 och som idag består av c:a 840 båtklubbar fördelade på olika regionala båtförbund. SBU är en betydelsefull organisation i det svenska båtlivet, icke minst som ett starkt språkrör, såväl till kommunala som statliga myndigheter. KMK betraktas som ett förbund i SBU genom sin riksomfattande karaktär.

Inom KMK finns sedan 1927 en ungdomsavdelning, KMK:U. Ungdom upp till 25 år har genom KMK:U möjlighet att bli medlem i KMK för väsentligt reducerad årsavgift.

Inom KMK bildades 1930 Kungl. Motorbåt Klubbens Raceravdelning (KMK:R), som har till ändamål att tillvarataga racerbåtförarnas intressen genom att bl.a. anordna racerbåtstävlingar. Då på tillskyndan, bl.a. från KMK, Svenska Racerbåtsförbundet (SVERA) tillkom, ingår KMK:R även i detta förbund som en racerbåtsklubb.

KMK var även en av initiativtagarna till bildandet av ”Union Internationale Motonautique”, UIM. Denna federation med säte i Monaco tillvaratar och handlägger alltefter behov motorbåtsväsendets alla intressen av internationell karaktär. Fram till 1979 var KMK s k ”National Authority” (NA) i UIM men under nämnda år överenskoms, att SBU såsom en huvudorganisation skulle överta denna roll. Numera dominerar racertävlingsfrågorna verksamheten i UIM. Europeiska ”fritidsbåtsfrågor” koordineras sedan 1982 av EBA, European Boating Association. I denna organisation deltar SBU som svensk representant.

KMK anordnar navigationstävlingar såväl inom klubben som i samverkan med andra klubbar, rallyn och eskaderfärder, allt för att främja navigationskunnande och sjömanskap i förening med trivsam samvaro. KMK arrangerar för sina medlemmar under året olika samkväm, dels på klubbholmen Högböte, dels i samband med vårmöte i Stockholm. Föredrag, utflykter och studiebesök brukar också stå på programmet under vintersäsongen.

Vartannat år anordnas ”De Kungliga Klubbarnas Fest” av de kungliga klubbarna KMK, KAK, KSSS, KSAK.
KMK Racing
KMK Racing etablerades 1930 och är mest känd för sina racerbåttävlingar som Mälaren Runt och som delarrangör till Roslags-, Djurgårdsbrunns och Waxholmsloppet.

KMK:R har under åren haft en rad framgångsrika och legendariska namn inom svensk motorbåtracing. Ett flertal världsmästerskaps- och europamästerskapstitlar upptas på dessa personers meritlistor. Avdelningen handhas av en egen styrelse och är ansluten till Svenska Racerbåtsförbundet och Riksidrottsförbundet.

KMK:R satsar även starkt på ungdomarna .
Båtar utlånas till klubbens förare gratis mot att de kör för KMK:R och sköter om båtar och motorer.
Alla förare och navigatörer måste ha licens utfärdad av SVERA - Svenska Racerbåtförbundet. Dessa licenser är belagda med en avgift. Klubben sponsrar förarna med ett tävlingsbidrag. 300 kr för varje starttillfälle.

En speciell utbildning för att köra snabba motorbåtar fordras för att få deltaga i de olika tävlingarna.

Antalet klubbmedlemmar i KMK:R är för närvarande 100 st både flickor och pojkar. Medlemsavgiften är 150 kr för junior till 21 år och 350 kr för senior per år. Familjeavgift 500 kr/år. Ingen inträdesavgift uttages. Medlem i KMK:R åtnjuter alla de förmåner som ges alla medlemmar i moder föreningen KMK, bland annat årsbok, klubbtidning, kansliservice, deltagande i sociala aktiviteter och tillgång till klubbholmen Högböte öster om Möja i Stockholms ytterskärgård.

KMK:R önskar utöka sitt medlemsantal med intresserade ungdomar och söker också äldre, gärna föräldrar till ungdomarna, som kan bistå som funktionärer vid tävlingar.
UIM F1 Jonas Andersson flying high, crashes but is on pole position for tomorrow. Another incredible performance from Andersson of Sweden today. Hopefully the team can get the boat in racing condition for a win in the final race of the season tomorrow in Sharjah Picture by Vittorio Ubertone/Idea Marketing. Thank you very much. Skrivet av Lars Ström
Jonas slutade slutade 4:a i racet och Erik blev 5:a Sammanlagt slutade Jonas delad i 3:a och Erik 6:a i VM.
Jonas Andersson vinner drama fyllt Grand Prix i ABU DHABI
Det blev en dramatisk inledning av säsongsfinalen för XCAT i Abu Dhabi. Först tvingades arrangören göra om starten då många låg för långt fram och sedan så flippade storfavoriten Victory på andra varvet.
KMK vill gratulera Mikael & Marie Bengtsson till EM Guld i Offshore Racing klass 3C i Nynäshamn! Mikael & Marie är ett syskonpar som har vunnit det mesta och har många fina titlar tillsammans, 2015 blev de Världsmästare i Offshore klass 3C. Det finns en tredje Bengtsson och det är pappa Svenne som är en av de som tävlat flitigast här hemma i Sverige, Svenne blev stor grabb redan 1973. Familjen Bengtsson är aktiva i KMK:R och hjälper till så mycket de kan mellan egna tävlingar för att klubbens ungdomar ska kunna tävla. Svenne och Marie åkte tillsammans i Roslagsloppet där de blev tvåa totalt med en snittfart av 83 knop, det sågs som en uppvärmning för Marie inför EM-racet i Nynäshamn. Offshore klass 3C är en riktigt snabb klass med en toppfart upp mot 95 knop. Båten är en katamaran byggd i kompositmaterial, med en motor på över 200 hp. Resultat Nynäs Offshore Race European Championship klass 3C: 1) Mikael & Marie Bengtsson SWE 2) Marcus Jonsson & Jussi Myllymäki FIN 3) Jan Tryggve Braaten & Linnea Carlsson NOR/SWE
Facebook KMK Racing
Svenska Sjö
KMK är en av delägarna till Svenska Sjö.
Bolaget som sedan starten 1967 är Sveriges ledande specialister på båtförsäkring.
Genom att försäkra i Svenska Sjö så bidrar man till vår verksamhet. Men det ger också direkta fördelar som omfattande villkor och smidig skadereglering. Om verksamheten går med överskott så får du som kund också en direkt bonus på nästkommande årspremie. Läs mer på svenskasjo.se eller ring 08-541 717 50.
Eskader
Varje säsong arrangeras två eskadrar för KMK:s medlemmar.
Frågor och anmälan till hans@bihal.se

Läs mer här om du vill delta eller veta mer.

För frågor och anmälan, kontakta Hans Larsén, hans@bihal.se
KMK:Ungdomsektionen
KMK:U arbetar aktivt för sociala umgängen båtintresserade ungdomar emellan. Ungdomsavdelningen bildades 1927 och har till ändamål att samla motorbåtssportens intresserade ungdomar och särskilt verka för deras utbildning i navigation, båtmanövrering och sjömanskap.

Ungdomsavdelningens medlemmar är fullvärdiga medlemmar i KMK med de rättigheter och de skyldigheter som detta medför. Till KMK:U kan barn och ungdomar inväljas till och med 25 år. Medlemsavgiften för ungdomar t o m 25 år är 200 kr.

Under sommaren arrangerar vi två sjösportläger för ungdomar i åldrarna 12-17 år på KMKs klubbholme Högböte. Utbildningen består i båtmanövrering, navigation, sjömanskap, första hjälpen m m. Det finns plats för 20 elever på varje läger och 10 instruktörer utbildar ungdomarna. Nybörjarkursen sker direkt efter skolavslutningen 13-19 juni 2019 och fortsättningskursen med förarbevis börjar efter midsommarhelgen 24-30 juni 2019.

Varje kurs pågår under en vecka och eleverna bor på Högböte utanför Möja. För att ta förarbevis måste eleven har fullgjort nybörjarlägret.

För anmälan och mer information, kontakta kansliet på tel 08-661 23 03 eller kansli@kmk.a.se

KMK:U finns till för båtklubbens yngre medlemmar och ser till så att ungdomshuset och Högböte har rätt material för ungdomarna. På Högböte arrangerar KMK:U den årliga fiskdammen på midsommar och även andra aktiviteter under sommarevenemangen.

Ordförande i ungdomskommittén är Isabella Kull med 4 ledamöter. Ordförande utses av KMK.

Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Djurgårdshamnen Hamnkapten
070-260 27 13
Högböte Tillsyningsmän
070-259 92 29
Telefon kansli:
08-661 23 03, 08-661 26 90
Exp.tid:
mån-tors kl 09.00-16.00
fredag 9.00-13.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Medlemskap
Medlemsansökan
Båtregistrering
Ansökan om hamnplats
Ändra medlemsuppgifter
Personuppgiftsbehandling
Corona
Anmälan
Förarskolan
Sjösportläger
KMK-Racet
Medlem
Kontaktformulär
Medlemsinloggning
Sociala medier
Facebook KMK
Facebook Högböte Klubbholme
Facebook KMK Racing KMK:R
YouTube