logo
KMK
Nyheter
Hamnar
Ansökningar
Information
Anmälningar
Kansli
Styrelse
Kommitteeér
Miljö
Idag gratulerar vi H.M.K. Carl XVI Gustaf på 75-årsdagen!
( apr  2021 )

I samband med födelsedagen bidrar KMK med en gåva till Sveriges stadsmissioner enligt Kungens önskan.

Peter Sandstedt
Ordförande KMK

Pelle Larsson
Generalsekreterare KMK


KMK:s Styrelse informerar
( apr  2021 )

Hej alla KMK medlemmar!
Nu närmar vi oss öppning av både Djurgårdshamnen och Högböte och ser fram emot en
riktigt fin båtsommar.

Som alla vet har vi ännu en våg där covid-19-smittan ökar och Folkhälsomyndigheten
har bekräftat att den för med sig en högre smittorisk än tidigare.

KMK följer noggrant utvecklingen av viruset och de direktiv som Folkhälsomyndigheten och
andra relevanta myndigheter lämnar och vi kan se att det är strängare regler och fler
rekommendationer än tidigare. Vi hoppas att situationen snart ska förbättras men under
tiden måste vi tillsammans begränsa smittorisken och den allmänna oro som covid-19 medför.

Som tidigare meddelats på KMK Årsmöte den 18 mars 2021 samt beslut taget vid KMK
Styrelsemöte den 20 april 2021 meddelar styrelsen inför säsongsöppningen på Högböte att:

 • Klubbhuset (hela) är stängt tills vidare.
 • Elbastu och vedbastu är stängda tills vidare.
 • Ungdomshuset är stängt.
 • Toaletter och duschar är öppna.
 • Paviljongen är öppen men med mindre antal bord så att avstånd kan hållas mellan borden.
 • Bryggorna är öppna men med mindre antal bord.

Även KMK:s samtliga publika arrangemang ställs in tills vidare (såsom Valborgfirande,
Hamnfest etc) liksom KMK Racings förarskola och träning 8-9 maj.

Vi hoppas på förståelse för beslutet.

Nya beslut kan komma att tas vid KMK styrelsemöte den 25 maj utifrån ev ändrade råd och
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Klubben vill samtidigt passa på att påminna om KMK:s policy för Högböte och
Djurgårdshamnen:

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv för att minska smittspridning.
 • Vi tar inte i hand.
 • Vi håller avstånd.
 • Vi stannar hemma om vi är sjuka eller har symptom.
 • Vi tvättar och spritar händerna regelbundet och är mer noggranna med vår allmänna hygien.
 • Vi undviker större samlingar, respekterar avstånden mellan borden.
 • Vi hjälps åt och bryr oss om varandra.

KMK värnar om klubbens medlemmar och hoppas att ni i sommar passar på att vara ute i
skärgården och njuta av Sverige. Havet är virusfritt.

Vid eventuella frågor eller synpunkter, kontakta gärna Generalsekreterare Pelle Larsson via
e-post pelle.larsson@kmk.se se eller per telefon 08-661 23 03.

Pelle Larsson Generalsekreterare
På uppdrag av KMK:s styrelse


Navigationsskolan
( feb  2021 )

KMK och Navigationsskolan.se i samarbete
för ökad kunskap på sjön


KMK erbjuder nu sina medlemmar en riktigt bra rabatt på Navigationsskolans onlinekurser för Förarintyg och Kustskepparintyget
 


Perfekt för dig som vill fräscha upp dina egna kunskaper med en smidig onlineutbildning eller om du har någon i familjen som du vill ska få ökad kunskap och trygghet på sjön. Vill du ge bort som present finns det även färdiga presentkort för det (https://navigationsskolan.se/presentkort/).

Som medlem i KMK får du Förarintygskursen för 845 kr (ord pris 1295 kr) och kustskepparintygskursen för 1695 kr (ord pris 1995 kr). Om du i samband med beställning på Navigationsskolans hemsida (https://navigationsskolan.se/) anger "KMK" så får du det rabatterade priset.

Seapax
( feb  2021 )

Seapax samarbetar med KMK.
Vi erbjuder klubbens medlemmar sjösäkerhetsprodukter och förmedlar gärna vår kunskap i ämnet.
Medlemmar erhåller en generell rabatt på 10% på ord priser (ej elektronik som offereras individiuellt). 
Mer informaiton finns i Appen


Erbjudande Göta kanal sommar 2021
( jan  2021 )

Slussar, pittoreska småstäder och en spännande historisk plats. Göta kanal är Sveriges längsta upplevelseområde, 19 mil långt. Nu får du som är medlem i Kungliga Motorbåt Klubben 25 procents rabatt på högsäsongsbiljetten! Göta kanal har fler än tre miljoner besökare årligen. Halva sträckan, 87 kilometer, utgörs av handgrävd kanal och övriga sträcka går genom vackra sjöar. Det är ett av Sveriges största byggnadsprojekt genom tiderna – 190 kilometer lång och med 58 slussar. Kanalen startar i Mem vid Östersjön och går till Sjötorp vid Vänern, eller tvärtom. Tillsammans med Trollhätte kanal förbinder Göta kanal Stockholm och Göteborg vattenvägen. Nu kan du som är medlem i Kungliga Motorbåt Klubben uppleva Göta kanal i sommar med 25 procents rabatt. Medlemmar som bokar högsäsongsbiljett på Göta kanal får 25 procents rabatt på ordinarie fullpris, det gäller både dem som bokar delsträcka och dem som bokar hela Göta kanal tur alt tur/retur. Normalt tar resan Mem till Sjötorp 6–8 dagar. I biljetten ingår 5 gästhamnsnätter i 21 gästhamnar. Med en högsäsongsbiljett så kan man checka in på Göta kanal när man önskar under hela perioden 15 juni till 11 augusti. Boka här Ange rabattkod: lidingö21 Boka senast 12/2 Ha följande uppgifter till hands: • Båtens löa (längd över allt) • Båtens bredd • Försäkringsbolag Fri avbokning! Pengarna åter vid avbokning ända fram till incheckning. 250:- adm.avgift tillkommer.


Allt för sjön 2021 ställs in – istället lanseras Allt för sjön – Båtveckan
( dec  2020 )
Nu står det klart att Stockholmsmässan ställer in Allt för sjön 2021. Istället planeras Allt för sjön – Båtveckan, en digital plattform som långsiktigt är tänkt att stärka och komplettera själva mässan. Nästa genomförande av Allt för sjön planeras till den 11–20 mars 2022.

Allt för sjön har öppnat upp båtsäsongen 86 gånger och det tänker projektteamet göra även i mars 2021 även om öppnandet kommer att se annorlunda ut. Allt för sjön är Sveriges största båtmässa och pågår varje år i mars under tio dagar. Mässan lockar närmare cirka 70 000 besökare och 400 utställare som kommer för att handla, ta del av båtnyheter och träffa branschen.
– Vem hade trott i mars 2020 när vi tvingades avbryta Allt för sjön mitt under genomförandet att inte heller 2021 års mässa skulle gå att genomföra? Covid-19 utmanar det båtmässegenomförande som vi är vana vid men det ger också förutsättningar för att skapa något nytt. Allt för sjön är viktig för våra utställares säsongsstyrda försäljning – inte minst nu när det rådande hemesterfirandet har ökat efterfrågan på sjölivet i allmänhet och båtar i synnerhet, säger Hanse Thorslund, projektledare Allt för sjön.

– Vi satsar stort på en digital båtvecka och båtbranschen har haft en bra säsong med stor försäljning så detta kan bli riktigt bra. Det här kan också bli något nytt för Allt för sjön och som stärker, kompletterar och fungerar av egen kraft, säger Hanse Thorslund.
Allt för sjön – Båtveckan planeras att gå av stapeln 12–21 mars 2021. Tillsammans med utställare och samarbetspartner skapar man en digital plattform som kommer att vara fylld av nyheter, erbjudanden, inspiration och båtliv. Under säkra förhållanden kommer även utställarna att kunna visa upp sina nyheter och butiker för besökarna.

Kungliga Klubbarnas fest 2021
( sep  2020 )
Med anledning av rådande omständigheter gällande COVID-19 har KMK styrelse beslutat följande

Kungliga Klubbarnas Fest kommer inte arrangeras 2021.

Kungliga Klubbarnas Fest kommer att arrangeras av KMK 2022 och det är vår stora förhoppning att den ska kunna genomföras.
Vår tanke är att festen ska hållas en fredag i februari eller mars månad 2022.

Enligt uppdrag
Kungliga Motorbåt Klubben

Pelle Larsson
Generalsekreterare

KALLELSE TILL KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBENS ÅRSMÖTE 2020
( aug  2020 )
Onsdagen den 16 september 2020 kl 17.30 äger årsmötet rum enligt dagordningen nedan
på Klubbarnas Klubb, Beckholmsvägen 12, Djurgården (lokalen kan komma att ändras då vi
följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer).
Anmäl dig senast den 7 september till KMK via e-post kansli@kmk.se eller ring på
telefon 08-661 23 03. Med anledning av Covid-19 tas inga anmälningar emot efter detta
datum då vi måste vara säkra på att vi har en lokal som passar antalet deltagare.
Det kommer även finnas möjlighet att delta i mötet digitalt, anmäl om du önskar detta så
skickar vi en inbjudan via e-post.
I den valberedning som valdes 2019 ingår Aron Sobin, Viktoria Holländer Jagelid, Göran
Egnell, Victor Widing och Bo Ahlström. Valberedningens nomineringsförslag 2020 finns för
påseende hos KMK kansli.
Motioner och andra frågor skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar innan årsmötet.
På grund av pågående pandemi kommer 25- och 50-årsnålar samt förtjänsttecken och
plaketter skickas per post. Även avtackningen av ledamöter ställs in.
DAGORDNING
Fastställd dagordning enligt stadgarna:
1. Förhandlingarna öppnas samt justeras av röstlängd.
2. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt agera
rösträknare.
4. Årsberättelse
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Styrelsen informerar om verksamhetsplan, budget m m.
8. Val av ledamöter i styrelsen enligt §11 a.
9. Val enligt §11 b. Ordförande i varje kommitté.
10. Val av valberedning
11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
12. Fastställande av medlemsavgifter 2021.
13. Övriga frågor och eventuella motioner.
14. Mötet avslutas.
Välkommen!
Enligt uppdrag,
Kungliga Motorbåt Klubben
Pelle Larsson
Generalsekreterare

KMK ber att få önska Er en trevlig midsommar
( jun  2020 )

Gästande båtar på Högböte
( jun  2020 )
Det har varit en del diskussioner bland våra KMK-medlemmar på olika sociala forum, om gästande båtar på Högböte som inte är KMK-registrerade och ej heller KMK-medlemmar.
Det finns i dag sedan lång tid tillbaka ett gällande reglemente i vår årsbok och i den Högböte-broschyr som delas ut till nya medlemmar och gästande icke-medlemmar.

I dessa regler står det klart och tydligt: ”KMK:s klubb-ö disponeras i första hand av KMK:s medlemmar och deras gäster. Gästande båtar är välkomna i medlems sällskap och i mån av plats mot erlagd avgift. Då medlem har förtur kan gäst bli ombedd att flytta till en ny anvisad plats.”

Detta innebär att icke KMK-medlem kan bli nekad plats i hamnen på Högböte eller tvungen att lämna hamnen. Vi skall dock tänka på att nya fina medlemmar kommer ofta genom att man gästat Högböte. Av den anledningen bör vi i mån av plats välkomna gästande båtar men våra särskilda regler under Covid-19 skall givetvis gälla.

Tillsyningsparet har full access till KMK medlemsregister och KMK båtregistrering. De har ansvar och kan vid behov avvisa icke KMK-registrerade båtar och icke KMK-medlemmar.

Vid frågor, kontakta kansliet tel 08-661 2303 e-post pelle.larsson@kmk.se eller tillsyningsparet tel 070-259 9229.

Ha en skön sommar

Pelle Larsson
Generalsekreterare

Kära KMK-medlemmar
( jun  2020 )

Klubben följer noggrant utvecklingen av Coronaviruset – covid-19 och de direktiv som Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter lämnar. Vi hoppas att situationen snart ska förbättras men under tiden måste vi tillsammans begränsa smittorisken och den allmänna oro som Coronaviruset – covid-19 medför. KMK:s arbetsutskott (AU) har noga analyserat KMK:s förutsättningar i den uppkomna situationen och föreslagit ett antal beslut som KMK styrelse tog ställning till på ett styrelsemöte den 2 juni 2020. Vid KMK:s styrelsemöte beslöts följande: • KMK:s årsmöte för verksamheten 2019 skjuts upp till den 16 september 2020. Kallelse görs i god tid före stämman, enligt klubbens stadgar, via e-post och på hemsidan. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019 kan fås genom att kontakta kansliet. • KMK:s samtliga publika arrangemang ställs in tills vidare. • Under KMK:Us Sjösportläger på Högböte i juni, avråder styrelsen från gästande båtar under de perioder som lägren pågår: 9-17 juni och 22-28 juni. • KMK styrelse välkomnar gästande båtar på Högböte från den 18 juni t o m 21 juni (ett traditionellt KMK midsommarfirande kommer inte att genomföras). Därefter öppnar Högböte upp för gästande båtar igen den 29 juni. I övrigt genomförs verksamheten i Djurgårdshamnen och på Högböte i linje med direktiv och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Viss begränsning av faciliteter på Högböte förekommer: • Klubbhuset (hela) är stängt tills vidare. • Elbastu och vedbastu är stängda tills vidare. • Ungdomshuset kommer att öppnas vecka 27. • Toaletter och duschar är öppna. • Gymmet är öppet. • Paviljongen är öppen men med mindre antal bord så att avstånd kan hållas mellan borden. • Bryggorna är öppna men med mindre antal bord så att avstånd kan hållas mellan borden. KMK policy för Djurgårdshamnen och Högböte: • Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv för att minska smittspridning • Vi tar inte i hand • Vi håller avstånd till varandra • Vi stannar hemma om vi är sjuka eller har symptom • Vi tvättar händerna regelbundet och är noggranna med vår allmänna hygien • Vi undviker större samlingar, respektera avstånden mellan borden • Vi hjälps åt och bryr oss om varandra KMK vill betona det allvarliga läget, klubben tillämpar försiktighetsprincipen och uppmanar alla som på något sätt misstänker att man kan bära smitta att stanna hemma. Det gäller även om det finns eller att man misstänker smitta i familj eller i din närhet. Vid minsta tecken på sjukdom vill vi att ni stannar hemma och inte besöker klubbens anläggningar i Djurgårdshamnen och på Högböte. Trots det besvärliga läget hoppas vi att ni i sommar passar på att vara ute i skärgården och njuta av Sverige. Havet är virusfritt! Vid eventuella funderingar eller frågor kring KMK:s åtgärder och verksamhet, kontakta gärna vår Generalsekreterare via e-post pelle.larsson@kmk.se eller per telefon 08-661 23 03. Pelle Larsson Generalsekreterare På uppdrag av KMK:s styrelse


KMK medlemmar
( apr  2020 )
Coronaviruset har påverkat oss alla på ett eller annat sätt och att förbli frisk är nu högsta prioritet.

KMK har nu vidtagit flera åtgärder för att säkerställa att våra medlemmar är skyddade.
Vi fortsätter att övervaka och följa lokala myndigheters riktlinjer och instruktioner och uppdaterar våra egna riktlinjer i enlighet därmed.

KMK har beslutat följande:
• Klubbhuset (hela klubbhuset) är stängt t o m sista maj till att börja med.
• Elbastu och vedbastu är stängda t o m sista maj till att börja med.
• Ungdomshuset är stängt t o m sista maj till att börja med.
• Toaletter och duschar är öppna.
• Gymmet är öppet.
• Paviljongen är öppen med mindre antal bord så att avstånd kan hållas mellan borden.
• Bryggorna öppna men med mindre antal bord så att avstånd kan hållas mellan borden.

Nya besked gällande klubbhus, elbastu, vedbastu och ungdomshus kommer att lämnas
under v22.

Policy för KMK Högböte:
• Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv för att minska smittspridning
• Vi tar inte i hand
• Vi håller avstånd från varandra
• Vi stannar hemma om vi är sjuka eller har symptom.
• Vi tvättar händerna regelbundet och är noggranna med vår allmänna hygien.
• Vi undviker större samlingar, respektera avstånden mellan borden.
• Vi hjälps åt och bryr oss om varandra.
Högböte öppnar 1 maj och vårt nya tillsyningspar Ann-Loou & Per Torell kommer att finnas på plats.

Välkomna till Högböte!

Pelle Larsson
Generalsekreterare

KMK Årsbok
( apr  2020 )
KMK Årsbok bygger till stor del på information från KMK årsmöte.

KMK styrelse har beslutat att årsmötet kommer att hållas i september 2020. Det innebär att det inte ges ut någon årsbok för 2020 inför årets båtsäsong. Tidigast årsboken kan tryckas är i slutet av september 2020.

Pelle Larsson
Generalsekreterare

Verksamhet och aktiviteter 2020
( apr  2020 )

Kära KMK-medlemmar, Klubben följer noggrant utvecklingen av Coronaviruset – covid-19 och de direktiv som Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter lämnar.


Vi hoppas att situationen snart ska förbättras men under tiden måste vi tillsammans begränsa smittorisken och den allmänna oro som Coronaviruset – covid-19 medför. KMK:s arbetsutskott (AU) har noga analyserat KMK:s förutsättningar i den uppkomna situationen och föreslagit ett antal beslut som KMK:s styrelse tog ställning till på ett styrelsemöte den 31 mars 2020. Vid KMK:s styrelsemöte beslöts följande: KMK:s årsmöte för verksamheten 2019 skjuts upp till september 2020. Kallelse görs i god tid före stämman, enligt klubbens stadgar, via e-post och på hemsidan. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019 kan fås genom att kontakta kansliet. KMK:s publika medlemsarrangemang ställs in t.o.m. 30 juni 2020. Detta omfattar Valborgsfirande, Vårfest, Hamnfest, Våreskader, Asado, KMK:R avrostning/förarskola och Midsommarfirande. I övrigt genomförs verksamheten i Djurgårdshamnen och på Högböte i linje med direktiv och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Viss begränsning av faciliteter kan förekomma. När det gäller klubbens ungdomsläger som KMK:U arrangerar i sommar så bedömer vi att dessa inte behöver ställas in under rådande omständigheter. Men AU och styrelsen följer utvecklingen noga och vi utesluter inte att lägerverksamheten kan tvingas ställas in vid ett senare tillfälle. Om lägren inte genomförs återbetalar klubben hela beloppet som inbetalats. Och är man orolig över situationen kan man redan nu avboka sin lägerplats med full återbetalning. Men vi hoppas naturligtvis att ungdomsaktiviteterna kan genomföras som planerat. KMK inför ett omedelbart inköpsstopp av varor och tjänster. Planerade underhållsarbeten och eventuella akuta åtgärder undantas och kommer att genomföras. AU och styrelsen bedömer att det finns en risk att klubbens ekonomi drabbas, i första hand genom en lägre besöksfrekvens på våra anläggningar. KMK vill betona det allvarliga läget, klubben tillämpar försiktighetsprincipen och uppmanar alla som på något sätt misstänker att man kan bära smitta att stanna hemma. Det gäller även om det finns eller att man misstänker smitta i familj eller i din närhet. Vid minsta tecken på sjukdom vill vi att ni stannar hemma och inte besöker klubbens anläggningar i Djurgårdshamnen och på Högböte. Vid eventuella funderingar eller frågor kring KMK:s åtgärder och verksamhet, kontakta gärna kansliet via e-post kansli@kmk.se eller per telefon 08-661 23 03. Trots det besvärliga läget hoppas vi att ni i sommar passar på att vara ute i skärgården och njuta av Sverige. Havet är virusfritt! På uppdrag av KMK:s styrelse Pelle Larsson Generalsekreterare

Tillsyningspar sökes
( mar  2020 )
Kungliga Motorbåt Klubben söker tillsyningspar till vårt fina Högböte säsongen 2020.

Högböte belägen strax SO om Möja, en av Sveriges bäst välbevarade klubbholmar. KMK har som tradition sedan många år tillbaka, haft två tillsyningspar arbetande på Högböte. De senaste två åren har paren arbetat halva perioden var. Den som stängt Högböte på hösten öppnar upp Högböte på våren. Högböte öppnar till Valborg vilket innebär att arbetet på Högböte startar 27 april och stänger den 13 oktober.

Claes och Marie som varit tillsyningspar sedan 2016 kommer även i år att finnas på plats.

VI SÖKER NU ETT PAR SOM VILL ARBETA PÅ HÖGBÖTE UNDER EN PERIOD.
Vi ser gärna att ni har erfarenhet av att utföra skötsel av liknande anläggning/verksamhet och att vara behjälplig mot våra medlemmar och gäster som besöker Högböte under säsongen. Lön utgår från den 27 april t o m den 17 oktober. Kontakta KMK kansli och vår Generalsekreterare Pelle Larsson så berättar vi mer.
E-post: kansli@kmk.se
Telefon: 08-661 23 03

Inställt Årsmöte KMK 11 mars
( mar  2020 )

Kära medlemmar Med anledning av att Folkhälsomyndigheten nu under eftermiddagen höjt riskbedömningen för spridning av det nya coronaviruset covid-19 i Sverige till nivån mycket hög, väljer KMK:s styrelse att ställa in årsmötet som var planerat att hållas på Båtmässan på Stockholmsmässan, Älvsjö imorgon kväll. Många medlemmar har hört av sig till kansliet under de senaste dagarna och meddelat att man på grund av det allmänna hälsoläget inte kommer att kunna komma till årsmötet. Styrelsen för KMK är enig i beslutet att ställa in. Dels med tanke på att vi inte vill utsätta våra medlemmar, där många finns i riskgrupper, för risken att smittas. Dels ur ett demokratiperspektiv då många medlemmar som vill men inte kan närvara eftersom de finns i riskgrupper. Styrelsen för KMK kan idag inte lämna något besked när årsmötet istället kommer att hållas utan hoppas på förståelse från medlemmarna att detta besked kommer så fort det allmänna hälsoläget förbättrats och myndigheterna sänker sin risknivå. Har du frågor är du välkommen att kontakta kansliet på telefon: 08-6612303 eller på mail: kansli@kmk.se Om du ändå önskar besöka båtmässan på Stockholmsmässan i Älvsjö trots att årsmötet är inställt gäller fortfarande biljetten som du har fått. KMK:s styrelse 2020-03-10 genom Pelle Larsson Generalsekreterare KMK


Gärdesloppet Veteranbåtar
( jan  2020 )
Kungliga Motorbåt Klubben (KMK) arrangerar tillsammans med Motor Yacht Society (MYS) och AB Sjöexpress en heldag fylld av klassiska båtar under Gärdesloppet. KMK:s brygga i Djurgårdshamnen, Strandvägen 56, kommer att sjuda av aktivitet!

Under förmiddagen kommer ett Classic Poker Run att köras med några av Stockholmsområdets tuffaste mahognyracerbåtar med start och målgång i Djurgårdshamnen. Samtidigt bjuder MYS större båtar upp till en prova-på-möjlighet för dig som vill titta närmare på dessa skönheter. Med start vid Ångbåtsbryggan och målgång i Djurgårdshamnen (i möjligaste mån) kan du få följa med ombord och själv få njuta av livet ombord.

Samtidigt kommer några av Sveriges snabbaste små hydroracerbåtar att visa upp sig på Djurgårdsbrunnsviken. I samband med detta erbjuder KMK Racing en prova-på-aktivitet med de små racerbåtarna GT15 för ungdomar 10-15 år.

Mer information kommer löpande under våren.

Anmälan görs till KMK
E-postadress: kansli@kmk.se

Välkommen!

Pelle Larsson och Anders Vaernéus

God Jul
( dec  2019 )

God Jul
( dec  2019 )

Hej, du är delägare och här är din egen försäkring!
( aug  2019 )
Svenska Sjö ägs av båtägarorganisationerna. Som medlem i en båtklubb ansluten till Svenska Båtunionen är du en av våra delägare. Det ger dig direkta fördelar som lägre premie, mer omfattande villkor, påverkansmöjlighet och möjlighet till resultatbonus om du har din båt försäkrad hos oss. Genom Svenska Sjö och din båtklubb har du också en olycksfallsförsäkring som gäller när du vistas på din båtklubb, på klubbens hemmavatten eller deltar i en aktivitet anordnad av klubben. Försäkringen ingår i din medlemsavgift.
Mer trygghet till en lägre kostnad.
Har du din båt försäkrad hos Svenska Sjö har du extra förmåner i båtförsäkringen, utöver lägre premie.

• Utökat rättsskydd vid köp & säljtvist.
• Maskinförsäkring ingår upp till motorn är 5 år, kan därefter tilläggsförsäkras tills den är 10 år, gäller då till motorn är 14 år.
• Allrisk upp till 50 000 kr.
• Utökat giltlighetsområde där försäkringen gäller under juni, juli och augusti.
• Sjöassistans dygnet runt.

Resultatbonus.
Gör vi tillsammans ett överskott i Svenska Sjö genom att vi sett till att få skador skett, så går överskottet till dig som är kund och båtklubbsmedlem men också till båtägarorganisationerna (där din båtklubb ingår i Svenska Båtunionen). Resultatbonusen till delägare med sin båt försäkrad hos oss blev 2018 totalt 6,4 mkr. Om du försäkrar din båt hos oss i år får du ta del av en eventuell resultatbonus på förnyelsepremien 2020


Läs hela brevet här
Havstulpanvarning för Stockholms län och mellersta Sverige
( aug  2019 )
Nu går Svenska Båtunionen ut med havstulpanvarning för Stockholm, Södermanland, Gotland och Ålands län. Tidigare har varning gått ut för södra Sverige. Det kan vara dags att se över båtskrovet och eventuellt tvätta båten. Lokala skillnader kan förekomma.
Läs hela artikeln på
Havstulpanvarning för Stockholms län och mellersta Sverige/

Alex Céwe Världsmästare i GT15.
( jul  2019 )
Alex en av de duktiga juniorer som är fostrad i KMKR lyckades i helgen att bli världsmästarei klassen GT15.
Tävlingen avgjordes i Lettland, Aluksne strax utanför Riga.
Det var 18 förare från olika nationer. Alex fanns på en tredjeplats efter första dagens tävling efter en fantastiska körningar på söndagen så grejade Alex VM gulden, en riktigt kämpainsatts.

Alex som 2018 blev Svensk Mästare i GT15 visade att han behållit och funnit mer fart med hårt arbetet och många tester.

Stort Grattis Alex.

KMK Shop
( jul  2019 )
KMK har tagit fram ett urval KMK kläder och glas tillsammans
med Pelle P och Orrefors.
Kläderna finns att köpa på kansliet eller Högböte.
Glasen finns endast på kansliet.

Hela sortimentet hittar du i nedanstående länk.
KMK-Shop-2019.pdf

Tänk på att ringa oss innan du kommer så att vi är på plats.
Reservation för eventuell slutförsäljning.


KMK ber att få önska Er en trevlig sommar.
( jul  2019 )
Kansliet kommer under semesterperioden ha oregelbundna öppettider.
Vi svarar givetvis på kanslitelefonen 08- 661 23 03 vi läser och besvarar mail: kansli@kmk.se
Om du vill ha kontakt med Hamnkapten i Djurgårdshamnen så ringer du 070- 260 27 13
Om du vill ha kontakt med tillsyningsman på Högböte ringer du 070- 259 92 29.

Svenska Båtunionen säger: -Havsmiljöinstitutet har fel om båtskatt
( jul  2019 )
Forskare från Havsmiljöinstitutet föreslår en båtskatt och ett båtregister för att begränsa båtlivets miljöpåverkan. Institutet har fel på flera sätt och bollar med siffror anser Svenska Båtunionen, riksorganisation för 900 båtklubbar.

Båtlivet betalar redan många miljarder till statskassan varje år. Båtlivet bidrar i många fall i stället till att mildra klimatpåverkan. En båtägare som stannar hemma på semestern och seglar släpper ut avsevärt mycket mindre koldioxid än den som gör en flygresa till sydliga breddgrader.

Läs hela artikeln på
batunionen.se/svenska-batunionen-sager-havsmiljoinstitutet-har-fel-om-batskatt-och-forsoker-belagga-batlivet-med-miljoskam/

KRÄFTSKIVA MED DANS
( jul  2019 )
KMK & KAK har den stora glädjen att inbjuda Dig/Er till KRÄFTSKIVA MED DANS på Villa Källhagen, Djurgårdsbrunnsvägen 10, Stockholm KL 17.30, LÖRDAGEN 31 AUGUSTI
I kuvertpriset ingår: Välkomstdrink, Västerbottenpaj, Svenska Kräftor inkl Nybakt bröd och Ost. Vin/Öl, Snaps, Kaffe.

VARMT VÄLKOMNA

KLÄDSEL: SOMMARKAVAJ - KUVERTPRIS: 995 KR - BG: 5416-6814

OSA: SENAST 15e augusti genom BG betalning samt sänd ett mail till kansli@kmk.se med samtliga deltagare
Begränsat antal platser.

Båtplats: För den som kommer med båt, kontakta hamnkapten KMK Djurgårdshamnen eller Villa Källhagen för förfrågan om ev plats.
Stort Grattis Jonas Andersson KMK:R!
( jul  2019 )
Seger i UIM F1H2O Frankrikes Grand Prix i Evian!

För mer information
www.f1h2o.com/post/andersson-holds-off-torrente-to-win-grand-prix-of-france

Ny vecka. Ny instagrammare!
( jun  2019 )
Klubben tackar @ullaselin för inblicken förra veckan i arbetet på Högböte och lämnar nu över stafettpinnen till @ragnarting. Han är mycket aktiv på frivillig basis i Sjöräddningen och har också tävlat för @kmkrace med vattenskoter
STORT GRATTIS till Morgan Jernfast KMK!
( mar  2019 )
STORT GRATTIS till Morgan Jernfast KMK, som fick mottaga KAK guldmedalj av Hans Majestät Konungen i samband med Kungliga Klubbarnas Fest på Grand Hotel för sina fina resultat i Formel 4, både Europamästare och Världsmästare 2018.
Rapport KMK årsmöte 2019-03-07
( mar  2019 )
KMK årsmöte hölls på båtmässan Allt För Sjön, det har blivit till en tradition att hålla årsmöte samtidigt som båtmässan, att gå runt på mässan och sedan avsluta med ett trevligt årsmöte är populärt.

Närmare ett hundratal medlemmar från KMK, KMK:U och KMK:R fanns på plats.

Valberedningen hade gjort sitt med att finna nya styrelsemedlemmar och kommittéordföranden.

Följande förändringar i KMK styrelse skedde på mötet:

Robert Kull avgår som 1:e. V ordförande, Robert ersätts av Johan Macéus. Johan har varit medlem sedan 2015 och är aktiv i Båtlivskommittén. Johan blev vald till 2022.

Elisabeth Gorton blev omvald som ledamot fram till 2022

Jan- Olof Ohlander blev vald som ledamot med inriktning som intendent, det blev ett fyllnadsval till 2021. Jan- Olof har tidigare varit aktiv i KMK styrelse med teknisk inriktning för Högböte och Djurgårdshamnen.

Som kommittéordförande så blev det tre nya namn och alla är med fram till 2020.

Carl- Fredrik Aspegren lämnar över till Isabella Kull, som blev ordförande i KMK:U. Isabella har varit medlem sedan 2005 i KMK:U och är otroligt aktiv för ungdomsutbildningen.

Jakob Johansson lämnar över till Walther Almqvist, som blir ordförande i Hamnkommittén. Walther har varit medlem sedan 1999. En Bertramfantast med båt i Djurgårdshamnen.

Claes Boltenstern lämnar över till Camilla Skärhav, som blir ordförande i Klubbkommittén. Camilla har varit medlem sedan 2015 och varit aktiv i de event som varit på Högböte.

Kvar som ordförande är
Ola Skärhav, ordförande Högböte
Per Smedfors ordförande Båtliv
Johan de Bourg ordförande KMK:R

Benny Witz lämnade valberedning. Bo Ahlström tar över efter Benny i valberedningen.

Styrelsen föreslog en medlemsavgifthöjning med 200kr, från och med 2020 är medlemsavgiften för KMKmedlem 1200kr. Pensionär och ungdom är oförändrad.

KMK styrelse vill tacka de som har varit aktiva och valt att lämna KMK styrelse och passa på och önskar de nya ledamöter och kommittéordförande hjärtligt välkomna till KMK styrelse.

Svenska Sjö delar under 2019 ut 6 373 348 kr i resultatbonus till sina medlemskunder!
( feb  2019 )
Anledningen är att tidigare års skador har avvecklats med ett positivt resultat, något som i Svenska Sjös modell kommer försäkringstagarna tillgodo. Vi har inga aktieägare som är ute efter att tjäna maximalt med pengar utan det är båtägarorganisationerna och deras medlemmar som äger oss och då är det dom som får ta del av överskottet säger Per Grywenz på Svenska Sjö.

Sedan införandet av resultatbonus 2015 har bolaget 2019 inkluderat, avsatt 14,4 miljoner kronor i form av resultatbonus till sina försäkringstagare som är medlemmar i klubb eller krets ansluten till Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet eller Svenska kryssarklubben. KMK är dessutom direkta ägare i bolaget. Blir det resultatbonus får man ta del av sådan redan andra året som kund. Beloppet dras av på försäkringspremien.

Berättigad till resultatbonus är bara en av flera fördelar man får som försäkringstagare och medlem i någon av ovanstående klubbar och kretsar.

Båtförsäkringen är 10 % billigare för medlem och dessutom bara för medlemmar, ingår allrisk, maskinskada upp till motorn är fem år, utökat geografiskt täckningsområde och fördubblad maxersättning vid köp och säljtvister.

Under 2018 ökade skadorna, både i antal och i medelskadebelopp. Det är främst sjöskador, stöldskador och stormrelaterade uppläggningsskador som har ökat men även maskinskadorna har ökat kraftigt. Totalt ökade antalet skador med 5 % och skadebeloppet med 14 % jämfört med 2017.

Båtskadorna är på väg uppåt i antal och kostnad och därför är det glädjande att vi samtidigt kan återbetala från tidigare års skaderesultat som avvecklats positivt.

Det blir som en kudde för våra kunder avslutar Per

Kallelse till Kungliga Motorbåt Klubbens Årsmöte 2019
( feb  2019 )
Torsdagen den 7 mars 2019 kl 17.30 äger årsmötet rum enligt dagordningen nedan, på Båtmässan Allt för Sjön, Älvsjömässan i Stockholm, sal K2.

Skicka din anmälan senast den 1 mars till KMK via mail kansli@kmk.se eller ring på telefon 08-661 23 03. KMK bjuder på inträdet till Båtmässan den 7 mars, du får en kod för fribiljett vid anmälan.

I den valberedning som valdes 2018 ingår Benny Witz, Aron Sobin, Viktoria Holländer Jagelid, Göran Egnell och Victor Widing. Valberedningens nomineringsförslag 2019 finns för påseende hos KMK kansli.

Motioner och andra frågor skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar innan årsmötet.

Under mötet överlämnas 25- och 50-årsnålar till vederbörande som varit medlem i klubben under 25 resp 50 år samt förtjänsttecken och plaketter.

Avslutningsvis bjuder klubben på dryck och lättare förtäring.

Dagordning

Fastställd dagordning enligt stadgarna:
§1 Förhandlingarna öppnas samt justeras av röstlängd.
§2 Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.
§3 Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt agera rösträknare.
§4 Årsberättelse
§5 Revisionsberättelse
§6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§7 Styrelsen informerar om verksamhetsplan, budget m m.
§8 Val av ledamöter i styrelsen enligt §11 a.
§9 Val enligt §11 b. Ordförande i varje kommitté.
§10 Val av valberedning
§11 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
§12 Fastställande av medlemsavgifter 2020.
§13 Övriga frågor och eventuella motioner.

Välkommen till KMK årsmöte!

Enligt uppdrag,
Kungliga Motorbåt Klubben

Pelle Larsson Generalsekreterare

God Jul och Gott Nytt år! Önskar Pelle och Lilian
( dec  2018 )INBJUDAN TILL KMK HÖSTFEST 2018
( okt  2018 )
Välkommen till Höstfest med underhållning och dans på Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm
Lördag den 17 november, kl 18.00

Meny
Välkomstdrink
Fantastisk 3-rättersmeny signerad Stefano Catenacci, inkl 3 glas vin:
Förrätt - Gravad röding med gulbeta, äppelkräm och picklat äpple, kavring och forellromsvinägrett
Varmrätt - Coeur de filet provençale
Efterrätt - Hallon- och chokladtart m chokladcrisp och hallonsorbet

Kaffe

Underhållning
Dans till DJ
Klädsel: Smoking / mörk kostym
Kuvertpris
KMK-medlem: 995 kr
KMK:U-medlem (18-25 år): 495 kr
OSA: Senast 10 november genom anmälan till kansli@kmk.se och
inbetalning till bankgiro 5416-6814.
Ange gärna önskemål om bordsplacering samt namn på dina gäster.

Morgan Jernfast KMK:R Världsmästare i F4.
( sep  2018 )
Morgan som tidigare i år blev Europamästare i Formel 4 visade åter sin klass och kan nu även titulera sig världsmästare i Formel 4.

F4 VM avgörs under sex deltävlingar och inför de avslutande tävlingarna i Macon Frankrike låg Morgan på en andra plats efter Tuukka Lehtonen, Finland. Veckan innan finaltävlingen var Morgan hemma i Österskär och tränade starter då det har en stor betydelse upp till första sväng. Det visade sig vara rätt taktik då Tuukka inte riktigt hängde med Morgan, men istället var det Nikita Lijcs, Latvia som var den som var snabbast under helgen. Morgan bara låg och bevakade sin placering bakom Nikita för att kunna säkra VM-guldet.

2018 UIM F4 World Championship
Guld - Morgan Jernfast SWE
Silver - Nikita Lijc LAT
Brons - Tuukka Lehtonen FIN

Vi har nu beslutat att tillåta grillning vid....
( aug  2018 )
Vi har nu beslutat att tillåta grillning vid våra fasta grillar på Högböte (Murade och Klotgrillar).
Vi ber dock våra medlemmar och gäster att iaktta största försiktighet eftersom det fortfarande är torrt i markerna och att Storstockholms Brandförsvar avråder från eldning. Se Brandförsvarets rekommendation nedan:
”Storstockholms brandförsvar avråder från eldning om eldningen inte kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet, det råder inte eldningsförbud. Avrådan gäller i Stockholms län. All eldning sker på eget ansvar.

Om det är blåsigt ute eller om marken är torr bör du inte elda. Tänk också på att rök med gnistor kan göra så att elden sprider sig om det är torrt ute. Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska alltid finnas i närheten, även om du bara eldar lite. Håll koll på elden hela tiden om du eldar utomhus.

Storstockholms brandförsvar uppmanar just nu till mycket stor försiktighet i samband med grillning, arbete i skog och andra aktiviteter i naturen. Även små energikällor som till exempel cigarettglöd eller gnistor från grill och verktyg/maskiner kan vara tillräckligt för att skapa en okontrollerad brand”.

Med vänlig hälsning,
Claes Ringström
Tillsyningsman
KMK Högböte

KMK's Hösteskadern 7-9 september 2018
( aug  2018 )

FULLBOKAD

SUPER STARK WINS GRAND PRIX OF FRANCE – TEAM ABU DHABI RULE THE WAVES ON LAC LEMAN
( jul  2018 )
Sunday, 1 July, EVIAN (France): Erik Stark produced yet another outstanding drive to take a hard-earned and spectacular victory in a dramatic UIM F1H2O Grand Prix of France, leading home Thani Al Qemzi and Shaun Torrente to complete a sensational Team Abu Dhabi one-two-three on Lac Leman.

For full race classifications and results:
https://www.f1h2o.com/results/2018/grand-prix-of-france/f1h2o

For overall championship standings:
https://www.f1h2o.com/standings/2018/f1h2o

Högbötekommittén vill rikta ett stort tack till alla sponsorer!
( jun  2018 )

Morgan Jernfast F4 tog hem vinsten i VM-deltävlingen
( jun  2018 )
Helgen har varit en riktig rundbanehelg. Fyra VM-tävlingar har gått av stapeln runt om i Europa. I Barcis, Italien var Morgan Jernfast, F4, på hugget.
Helgen flöt på mycket smidigt för Morgan. Det blev två andra platser för Morgan som räckte till en totalseger för deltävlingen i Italien. Detta innebär att Morgan tar över ledningen i VM-serien
ERIK STARK WINS A PULSATING UIM F1H2O GRAND PRIX OF LONDON
( jun  2018 )
*Double podium celebrations for CTIC F1 Shenzhen China drivers Philippe Chiappe and Peter Morin
Sunday, 17 June, LONDON (England): Sweden’s Erik Stark delivered the ultimate performance to take a second career win with a sensational victory at the Grand Prix of London, round 2 of the UIM F1H2O World Championship.It was a pulsating race from start-to-finish with Maverick F1 Racing’s Stark surviving two prolonged yellow flag periods and restarts, the first when championship leader Shaun Torrente speared and destroyed a turn buoy forcing him to retire on lap 11, the second when the defending world champion Alex Carella barrel rolled out of the race on lap 36 of 54.

Philippe Chiappe and Peter Morin made it a double celebration for the CTIC F1 Shenzhen China Team finishing second and third after enjoying a race long inter-team battle.

An unfamiliar rolling start instead of the usual dead-engine start of the dock was the preferred option of race officials with Stark leading the 16 boats around the 1.72km three-pin circuit under a yellow caution flag for a couple of laps before the green flag was given to release them to race.

Stark held the advantage of starting from P1 and led from Chiappe, Morin immediately up to third from Carella and Francesco Cantando with Torrente passing Erik Edin to move in to sixth spot on lap 9 when he tangled with the buoy bringing out the first yellow.

The boats were held for six laps under yellow when the green was given, the front three holding station, Cantando passing Carella and up into fourth, Jonas Andersson also getting the jump on Carella a lap later.

The front six boats held point until lap 28 when Andersson dropped out, Cantando’s impressive drive and best outing in his relatively new Blaze coming to a disappointing end on lap 30. Stark remained in control at the front despite the pressure from the CTIC duo when the second yellow was shown, signalling Carella’s dramatic exit.

For a second time Stark held firm at the restart and was able to control the race with an uninterrupted run to the chequered flag to win by 3.34s from Chiappe with Morin following his team leader home. “It is always difficult to win but I felt that I had control of the race. But you never know. So many things can happen with the boat, the engine,” said Stark. “But I had good speed throughout and just hoped it would be enough and it was. I was able to manage the restarts pretty well and always felt I was in control.”

A second podium of the season for three-time champion Chiappe moves the Frenchman into the lead in the title race. “I had a very nice set-up and the boat was fast and very good today,” he said. “I pushed at the beginning but then I saw Torrente stop so I prefer to manage my race in terms of the championship. I had Peter behind me but close for a lot of the race but we manage that situation well and to both be in on the podium is very nice for the team.”

Third place for Morin continues his season story of best performances with his first world championship podium in only his second full season on the UIM F1H2O tour. “It is an unbelievable moment and feeling for me,” said Morin. “The whole weekend has been very good for the team. I made a good start and really felt confident in the boat.”

Thani Al Qemzi made up for his Abu Dhabi teammates’ early exit producing another strong showing and moving up from 12th place to finish in fourth.

After a nightmare opening race and struggling at times this weekend with engine issues, Mad Croc BABA Racing’s Sami Selio turned things around to bank his first points of the year finishing in fifth ahead of a great drive by F1 Atlantic’s Grand Trask another driver to scythe his way through the field and moving up from 13th, his teammate Duarte Benavente nursing his boat home in tenth.

Despite a frustrating BRM Qualifying session and starting from 14th Marit Stromoy also put her first set of points on the board driving up through the field to finish in seventh ahead of Ahmed Al Hameli, with the race winners’ teammate Cedric Deguisne in ninth.

The 54 lap race run on London’s Royal Victoria Dock for the first time in 33 years took its toll with six of the 17 starters failing to go the distance and retiring.

Round 3 of the UIM F1H2O World Championship, the Grand Prix of France takes place in Evian on 29 June-1 July.

For full race results:

https://www.f1h2o.com/results/2018/grand-prix-of-london/f1h2o

For championship standings:

https://www.f1h2o.com/standings/2018/f1h2o
SamDesign Båtinredning och kapell
( jun  2018 )
SamDesign Båt tar din inredning och kapell till nästa nivå. Som båtägare vet man hur viktigt det är med ett slitstarkt och tåligt kapell, och likadant med dynor - men också vilken skillnad det gör för trivseln och helhetsupplevelsen i båten. Det har vi på SamDesign tagit fasta på.

Medlemmar i KMK får året runt får 10 % rabatt mot uppvisande av aktuellt medlemskort.

Hemsida SamDesign

KMK EXTRA ÅRSMÖTE
( jun  2018 )
Tisdagen den 29 maj genomfördes det extra årsmöte som det var kallat till, i vår lokal Klubbarnas Klubb på Nya Djurgårdsvarvet.

Ett flertal KMK-medlemmar fanns på plats. Mötet gällde de stadgeändringar som presenterades på KMK ordinarie årsmöte den 7 mars 2018. En första läsning gjordes på årsmötet och en andra läsning skulle ske inom 4 månader efter årsmötet.

Vid tisdagens möte röstade medlemmarna enhälligt ja på motion #2 och motion #3.

KMK Styrelse tackar samtliga KMK-medlemmar som fanns på plats denna soliga kväll.

KMK tackar alla gäster för en trevlig Hamnfest 2018.
( maj  2018 )

AGAPI & TESLA På KMK Bryggan 30 - 31 maj 2018
( maj  2018 )
HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN TILL STRANDVÄGEN 56, STOCKHOLM KMK BRYGGAN 30-31 MAJ 2018
PROVKÖRNING KL 12-18 GULDKULA CHAMPAGNE KL 18-2

Möt båt- och bilvärldens förnyare på KMK Kvällens tema är förväntningar idag och imorgon
Prestanda · Kvalitet · Hållbarhet · Enkelhet
Kom förbi och fråga oss om vårt speciella erbjudan till KMK medlemmar
OSA senast 28 MAJ till: info@agapiboating.com

AGAPIBOATING.COM

Information om personuppgiftsbehandling
( maj  2018 )
Den 25 maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Regelverket heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU.
Kungliga Motorbåt Klubben (KMK) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

KMK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med KMK genom att kontakta oss på kansli@kmk.se. Medlemskapet i KMK är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men KMK behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i KMK är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att KMK har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att KMK ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i KMKs IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som KMK samarbetar med för nödvändig behandling för KMKs räkning. Vi kan exempelvis lämna ut nödvändiga uppgifter till bidde AB för utskick av nyhetsbrev, till Newsfactory AB för utskick av medlemstidning, till Saltsjöbadens Tryckeri för utskick av årsbok och kallelse till årsmöte samt till P Mattsson Swedish GTC för tryck och framtagande av medlemskort. Har du en tävlings-/funktionärslicens delas dina kontaktuppgifter med partnerorganisationer som Svenska Racerbåtförbundet och IdrottOnline. Eftersom KMK är medlem i Svenska Båtunionen (SBU) har medlemmarna också tillgång till SBUs medlemstidning Båtliv. Adressuppgifterna erhåller SBU från KMK genom KMKs arbete och datahållning i SBUs datasystem. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
KMK behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. KMK kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s k dataportabilitet.
En begäran om något av det nämnda skall skickas signerat, per brev till
KMK Kansli Box 24122, 104 51 Stockholm.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom ditt fortsatta medlemskap och godkännande av KMK medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Kallelse till Kungliga Motorbåt Klubbens Extra Årsmöte 2018
( maj  2018 )
Tisdagen den 29 maj 2018 kl. 18.00 äger extra allmänt sammanträde rum enligt dagordningen nedan.
Plats: Klubbarnas Klubb, Nya Djurgårdsvarvet. Beckholmsvägen 12, Djurgården

Skicka din anmälan senast den 22 maj till KMK via mail kansli@kmk.se eller ring på telefon 08-661 23 03.

Dagordning
Fastställd dagordning enligt stadgarna:
§1 Förhandlingarna öppnas samt justeras av röstlängd.
§2 Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.
§3 Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt
agera rösträknare.
§4 Beslut om ändring klubbens stadga – fastställelse av beslut fattat vid
årsmötet 2018.
§5 Mötet avslutas


Välkommen!

Enligt uppdrag,
Kungliga Motorbåt Klubben
Pelle Larsson
Generalsekreterare

VÅRESKADER 2018
( mar  2018 )
Onsdag den 9 maj samlas vi under dagen på Högböte, tillsyningsmannen visar var du ska ligga, vi får pontonbryggan till vårt förfogande. Kl 18.00 intar vi den sedvanliga välkomstdrinken med tilltugg. Kl 19.00 har vi en gemensam grillkväll där var och en grillar sitt medtagna.
Torsdag den 10 maj efter tidig frukost (kl 9.00) går vi till Gruvbryggan på Utö (33,6 Nm 3 tim, 45 min). Programmet är inte klart, har försökt att vi skulle få besöka Muskö-basen, besked idag visade sig helt omöjligt.
Fredag den 11 maj går vi ner till Östemansfladen (9,3 Nm 1 tim, 5 min) och binder ihop oss mitt på fladen så får vi se vad vi hittar på.
Lördag den 12 maj går vi till Norrhamn på Öja (13,1 Nm 1 tim, 30 min). Vi kommer att bli transporterade ner till Landsort med minibuss eller båt. På Landsort kommer vi att äta lunch på Pubens uteservering i förhoppning att vädergudarna är med oss. Sedan transport ner till båtarna för att åter bli upplockade för ny transport till Landsort. Kl. 19.00 är det bokat middag på Restaurang Svedtilja. När vi är nöjda blir det ny transport till våra båtar. Menyförslag kommer senare.
Söndag den 13 maj är det visning av Batteriet (kanontornet), därefter hemgång. Om några vill och som inte måste till arbete på måndagen, åker vi till Trosa eller Nynäshamn beroende på vädret.
Samtliga hamnavgifter står KMK för, utom Trosa alt. Nynäshamn om det blir aktuellt efter ordinarie eskader.
Tiderna inom parentes är beräknat med en fart på c:a 9 knop.

Hälsningar
Hans Larsén
Eskaderledare
070-515 11 82
hans@bihal.se

I den anmälan vill vi ha med följande uppgifter:

Namn
E-mailadress, mobilnummer, typ av båt, båtlängd, båtbredd, fart

Klicka här och se nedan för anmälan.KMK Årsstämma onsdagen den 7 mars 2018
( mar  2018 )
Ny KMK ordförande
Peter Sandstedt har varit KMK-medlem sedan 1997, och har varit verksam som Ordförande i både Högbötekommittén och Båtlivskommittén. En Ordförande som både kan och vet det mesta inom KMK. Med det gedigna båtintresse som Peter och hans familj har så kommer att Peter bli en stor tillgång för KMK. Peter är vald till årsmötet 2021.
Avgående Ordförande Eirik Winter beslutade sig efter noggrant övervägande att inte ställa upp för ytterligare period.
- Jag tror att det är en ypperlig lösning med tanke på den långa erfarenheten som både medlem, kommittéordförande och aktiv styrelsemedlem. Dessutom är Peter en synnerligen hygglig människa med ett brinnande båtintresse, säger Eirik Winter.

Övriga val till KMK styrelse
Johan Macéus blev omvald som ledamot i KMK styrelse
Ola Jönsson, Ordförande Högbötekommittén
Per Smedfors, Ordförande i Båtlivskommittén
Jakob Johansson, Ordförande i Hamnkommittén
Carl Fredrik Aspegren, Ordförande KMK:U
Johan de Bourg, Ordförande KMK:R (adjungerad)
Klubbkommittén, Claes Boltenstern (adjungerad)

Inbjudan till KMK:R Förarkurs.
( feb  2018 )
Det här är en kurs för dig som vill lära dig köra racerbåt och börja tävla. Efter kursen har man
behörighet att söka licens för att tävla i rundbaneklasserna. Vi har kurs både för dig som är
minst 10 år och vill köra GT15 och du som är minst 14 år och vill köra GT30. Med

Inbjudan till KMK:U Sjösportläger
( feb  2018 )
Våra läger
På Högböte har det årligen bedrivits sjösportläger för ungdomar i åldrarna 12-17 år i över
tjugo år. Alla läger leds av 8-10 instruktörer på ca 20 elever vilket ger eleverna mycket uppmärksamhet
i undervisningen och får möjlighet att utvecklas så mycket som möjligt. Med detta
arbetssätt har vi lyckats utbilda alla våra deltagare med strålande resultat samtliga år som vi
haft förtroendet att ansvara för lägren. Under somrarna hålls 3 läger:
Det första lägret är en introduktion till båtlivet, skärgården och sjömanskap, och kallas för
Nybörjarlägret. Det är ett förberedande läger inför våra två andra läger. Under en veckas tid
får deltagarna lära sig att navigera med sjökort och kompass upp till 25 knop, båtmanövrering,

Kallelse till Kungliga Motorbåt Klubbens Årsmöte 2018
( feb  2018 )
Onsdagen den 7 mars 2018 kl 17.30 äger årsmötet rum enligt dagordningen nedan, på Båtmässan Allt för Sjön, Älvsjömässan i Stockholm, sal K2.

Skicka din anmälan senast den 1 mars till KMK via mail kansli@kmk.se eller ring på
telefon 08-661 23 03. KMK bjuder på inträdet till Båtmässan den 7 mars, du får en kod för fribiljett vid anmälan.

I den valberedning som valdes 2017 ingår Staffan Slörner, Dan Leksell, Benny Witz, Aron Sobin, Viktoria Holländer Jagelid. Valberedningens nomineringsförslag 2018 finns för påseende hos KMK kansli.

Motioner och andra frågor skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar innan årsmötet.

Efter mötet överlämnas 25- och 50-årsnålar till vederbörande som varit medlem i klubben under 25 resp 50 år samt förtjänsttecken och plaketter.

Avslutningsvis bjuder klubben på dryck och lättare förtäring.

Dagordning

Fastställd dagordning enligt stadgarna:

§1 Förhandlingarna öppnas samt justeras av röstlängd.
§2 Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.
§3 Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt agera rösträknare.
§4 Årsberättelse
§5 Revisionsberättelse
§6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§7 Styrelsen informerar om verksamhetsplan, budget m m.
§8 Val av ledamöter i styrelsen enligt §11 a.
§9 Val enligt §11 b. Ordförande i varje kommitté.
§10 Val av valberedning
§11 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
§12 Fastställande av medlemsavgifter 2019.
§13 Övriga frågor och eventuella motioner.

Välkommen till KMK årsmöte!

Enligt uppdrag,

Kungliga Motorbåt Klubben

Pelle Larsson
Generalsekreterare

KMK önskar alla God Jul och Gott Nytt År!
( dec  2017 )

Båtplatser chockhöjs av Stockholm stad
( nov  2017 )
Stockholms stads Idrottsnämnd har beslutat om en höjning av arrendeavgifterna från och med årsskiftet. Beslutet slår hårt mot de ideella båtklubbarna och deras medlemmar. Kungliga Motorbåt Klubbens generalsekreterare Pelle Larsson ger sin syn genom den nya ekonomisajten E55.se.

E55.se - läs hela artikeln


Uppmaning:
Utifrån denna information är det bra om vi alla hjälps åt att skapa opinion. Skicka gärna e-post till politikerna i nämnden och tala vad ni tycker om beslutet att höja arrendeavgiften.

Kontakta idrottsnämndens ledamöter
Dubblerade arrenden för Stockholms båtklubbar
( nov  2017 )
Tidningen Båtliv rapporterar om att Stockholm Stad i ett slag dubblerar arrendekostnaderna för många av stadens båtklubbar. Det innebär en mycket kraftig ökning från 1 januari 2018 för medlemmarna i närmare 100 båtklubbar.

Läs hela artikeln på batliv.se

Välkommen på KMK Höstfest 2017 med dans på Sällskapet
( okt  2017 )
Välkommen på Höstfest med dans på
Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm
Lördag den 18 november, kl 18.00

Välkommen på Höstfest med dans på
Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm
Lördag den 18 november, kl 18.00Meny
Drink – 1 glas mousserande
Förrätt – Toast Skagen, 1 glas vin
Varmrätt – Coeur de filet Provencale, 2 glas vin
Dessert – Äppelsorbet m kardemummakaka, syrlig gelé och kanelflarn
Kaffe
Dans till DJ
Klädsel: Smoking

Kuvertpris: 995 kr
OSA: Senast 10 november genom anmälan till kansli@kmk.se och
inbetalning till bankgiro 5416-6814
Ange gärna önskemål om bordsplacering för dig och dina gäster.
Kustskepparen och Fartygsbefäl klass 8
( okt  2017 )
Under hösten erbjuds två utbildningar i samarbete med Sjölotsen.

Den tidigare utannonserade Kustskepparkursen på KMK Kansli har fått ett nytt datum p g a för få anmälningar. Kursen hålls istället den 25-26 november, anmälan görs till kansliet, begränsat antal platser. Se nedan för mer info.

Fartygsbefäl klass 8 hålls i KSSS lokaler i Saltsjöbaden den 18-19 november. Anmälan görs till Christer Levihn på Sjölotsen, begränsat antal platser. Se nedan för mer info.

Kustskepparkurs och VHF/SRC Certifikat
( sep  2017 )
Kungliga Motorbåt Klubben har tillsammans med Sjölotsen härmed nöjet att erbjuda följande kurser:
Kustskepparkurs och VHF/SRC Certifikat
Kurs i navigering, med fokus på kust, hav och mörker med följande omfattning:

-Navigation, elektronisk såväl som papperssjökort
-Sjövägsregler
-Signaler, lanternor, dagersignaler
-Mörkernavigering, fyrar, karaktärer, gå i fyrad led
-Korrigera kurser för missvisning, deviation
-Kust- och havsfärder, säkerhet
-Väder, sjömanskap
-Miljö, sjukvård
-VHF/SRC genomgång. För provet krävs lite självstudier.

Efter kurserna kan du ta examen för Kustskepparintyg. Detta intyg är ett krav för fartyg över 12 x 4 meter. Intyget krävs dessutom ofta när man hyr båt utomlands. Du skriver samtidigt ett lättare prov för VHF/SRC. Examinationen sker någon vecka efter kursen.
Krav Endast för medlemmar. Max 10 personer. Man måste ha förarintyg. Om du inte har det, kontakta Christer Levihn på Sjölotsen, se nedan.
Tid Lördag 21 oktober kl 9.00-17.00
Söndag 22 oktober kl 9.00-17.00
Prov en kväll veckan efter
Kurslokal KMK Kansli, Rosendalsvägen 9, 1tr (Villa Godthem), Djurgården
Pris 1.900 kr. Lunch och kaffe ingår. Material och provkostnad tillkommer.
Anmälan Via epost till kansli@kmk.a.se (begränsat antal platser, först till kvarn)
Frågor Kontakta Sjölotsen: christer@sjolotsen.se, telefon 070-513 05 88
Välkommen!
Kungliga Klubbarnas Mingel 2017
( sep  2017 )
Den 19 oktober kl 20:30 slår vi upp dörrarna till Café Opera!
Vi bjuder in till mingel och överraskning på scen samt trevlig dans till DJ.
Ni bjuds på ett glas av rosévinet AIX (gäller till kl 22:00 eller första 500 gästerna).
Inbjudan gäller dig som medlem i KMK, KSSS, KAK och KSAK samt dina gäster.
Klädsel: Mingel


OSA senast 5 oktober med namn på dig och dina gäster, via mail till: kansli@kmk.se

Välkommen!

Välkommen till Högbötes nya säsongsavslutningsfest!
( sep  2017 )
Vi samlas i Paviljongen kl 16:00 då vi kör igång "afterbrygga" party med livebandet: "Most Wanted"

Efter "afterbrygga" tar vi en paus och dukar upp inför kvällens gemensamma middag kl. 19:30 i paviljongen, då den också byter skepnad inför kvällens tema: "White Party" (vit klädsel). Kvällen fortsätter sedan med dans till livebandet.

Deltagarna ansvarar för egen mat och dryck.

Evenemangsavgift 200kr per båt/rum

Välkomna önskar Högbötekommitten

F2 European Champion Erik Edin!!
( aug  2017 )
The 2017 UIM F2 European Championship held in Kupiškis, Lithuania was run over 4 x 15 lap heats, Erik Edin needed only to compete in 3 of them.

After qualifying in pole, Edin went on to win the first 3 heats with ease, it was a text book weekend for the young Swede.

Erik tävlar för KMKR.

Mer om Edin Racing på Facebook
Hej alla jaktintresserade KMK-medlemmar!
( aug  2017 )
Medlemmar i KMK har fått ett erbjudande från vår systerklubb Kungliga Automobil Klubben (KAK) om att delta i en kurs till Jägarexamen under hösten. Denna inbjudan har skickats till KAKs medlemmar men avser också medlemmar i KMK. Anmälan görs till KAK, enligt nedan, och antalet platser är begränsat. Eventuella frågor besvaras av KAK.

Hej alla jaktintresserade KAK-medlemmar!

Hösten närmar sig och nu har du som KAK-medlem en unik möjlighet att praktiskt och teoretiskt studera in det du behöver kunna för att avlägga din jägarexamen. Under ledning av Sveriges kanske skickligaste jägare, Hovjägaren Peter Vilidu, får du på ett pedagogiskt och lättsamt sätt den kunskap som Jägarexamen kräver.

Kursen startar 12 september kl 19:00 och omfattar ca 10 tillfällen under hösten. Vi träffas på KAK Kansli på Rosendalsvägen 9, Djurgården. Praktiska pass ingår på skjutbana och i styckboden enligt senare överenskommelse med Hovjägaren Peter.

Utbildning prioriteras för våra KAK-ungdomar så om intresset är stort ger vi företräde för ungdomarna.

OBS! Anmälningsavgift (delbetalning kursavgift) om SEK 400:- skall också betalas in till KAK Bankgiro 651-8393 för att din anmälan skall vara bindande. Du får en skriftlig bekräftelse på ditt deltagande via mail när vi erhållit din betalning.

Anmäl dig själv eller dina ungdomar redan idag, först till kvarn gäller!

God jakt önskar Wilhelm Douglas, KAK Generalsekreterare
Erik Stark Vinner sin första F1 tävling
( aug  2017 )
Sunday, 13 August, HARBIN (China): Team Sweden’s Erik Stark produced a great performance to take victory in the UIM F1H2O Grand Prix of Harbin.

Second place went to Team Abu Dhabi’s Thani Al Qemzi, with Victory’s Ahmed Al Hameli in third.

Erik som tävlar för Team Sweden och KMKR.

more follows…
Kräftan och Högbötedagen 2017
( jul  2017 )
Vänner!
Den 12:e Augusti är det dags igen för den årliga kräftskivan på Högböte. Vi bjuder även in till informationsmöte med öppet forum. Se nedan hålltider.
Kl 15:00 Informationsmöte i klubbhuset
Information om årets verksamhet och öppet forum inför nästa års verksamhetsplan för alla medlemmar. Efter mötet bjuder klubben på bubbel med tilltugg.
Kl 19:00 KräftskivaVi samlas i den dekorerade paviljongen med egna kräftor, dryck och tillbehör.
Ca 21:30 Dans till våra grymma DJ´s Fredrik Lilienberg & Thony Laurent
Evenemangsbiljett: 200 kr båt/rum.
Varmt välkomna!
Högbötekommittén

KMK ber att få önska Er en fortsatt trevlig sommar.
( jul  2017 )
Kansliet kommer under en period ha oregelbundna öppettider.
Vi svara givetvis på kanslitelefonen 08- 661 23 03 och 08- 661 26 90 vi läser och besvarar mail: kansli@kmk.a.se
Om du vill ha kontakt med Hamnkapten i Djurgårdshamnen så ringer du 070- 260 27 13
Om du vill ha kontakt med tillsyningsparet Ulla & Lennart på Högböte ringer du 070- 259 92 29.

Högbötekommittén vill framföra ett riktigt STORT TACK för alla de fina priser som skänktes till lotteriet på Midsommar.
( jun  2017 )
Det blev ett prisbord av sällan skådad storlek!

Sponsorer:
Stefan Bodén
Mikael Thulin
Charlie Tvärenvigg
Knivbrev
Jukkasjärvi
Fairmarine
Blå Huset
J&M Home Elements
Erlandssons Brygga
KMK
Lidingö Hushållstjänst
Sara Cecilia
Pettersson & Ericsson Textiltryckeri
Din salong på Lidingö
Butik Grön
Ekengren Förvaltning AB

Välkommen till Porsche Summer Drive tillsammans med KMK
( jun  2017 )
Välkommen till Porsche Summer Drive.
Upplev fantastiska bilar i en underbar miljö. 27-30 juni finns vi på plats nere på Strandvägen 56, bredvid Djurgårdsbron.
Upptäck vårt modellprogram, provkör utvalda modeller eller bara häng med oss i solen. Vi bjuder på något svalkande.Porsche Summer Drive arrangeras tillsammans med Kungliga Motorbåt Klubben (KMK) och Vått, så vid bryggan ligger idel skönheter från Chris-Craft, med båtar från Corsair- och Capriserien.

Välkommen ned och få den perfekta sommarkänslan – vi finns på plats kl.10-18 varje dag.


Mer info på www.porsche-stockholm.se

Hej alla Högbötevänner och KMKare
( jun  2017 )
Nu är det inte långt kvar till vårat traditionsenliga midsommarfirande på Högböte.
En av höjdpunkterna är vårat midsommarlotteri för vuxna och barn.
Förra årets lotteri blev väldigt lyckat mycket pga generös sponsring av vinster från privatpersoner och företag.

Högbötekommiten efterlyser ödmjukt vinstsponsring till årets lotteri och hoppas att det finns lika stort intresse som förra året. Vi kommer säkerställa att alla som sponsrar med vinster till barn och vuxenbord blir omnämnda.
Sponsringar på minst 200kr värde tas emot på Högböte av vårat tillsynspar alt kommittémedlemmar innan midsommar.
Stort tack för att ni hjälper till att göra denna midsommar till en succé
Med vänlig hälsning,
Högbötekommittén

SOMMAREN ÄR PÅ GÅNG OCH SOMMAR BETYDER BILAR OCH BÅTAR!
( jun  2017 )
SOMMAREN ÄR PÅ GÅNG OCH SOMMAR BETYDER BILAR OCH BÅTAR!

Vi tillsammans med Kungliga Motorbåt Klubben hälsar dig välkommen till KMK för en avkopplande stund i solen. Vi kommer att ha Maserati Levante, Ghibli och Quattroporte på plats, så kom förbi på en kopp kaffe och prata bilar med oss!

För dig som är intresserad av en provkörning, vänligen kontakta Daga Lamy för tidsbokning
daga.lamy@autoropa.se

9/6 15.00-18.00
10/6 12.00-16.00

Välkommen hälsar vi på team Maserati Stockholm
Kungliga Motorbåt Klubbens marina, Strandvägen 56, Stockholm

Nytt medlemsforum och policy för sociala medier
( maj  2017 )
Många medlemmar har efterfrågat ett medlemsforum för att kunna tipsa varandra om fina platser i skärgården eller diskutera en fråga som rör båtlivet eller klubben.
KMK har nu startat en sluten medlemsgrupp på Facebook dit vi välkomnar alla medlemmar att själva ansluta sig. Kansliet godkänner samtliga medlemmar i gruppen efter att ha stämt av mot vårt medlemsregister.

Sök på den slutna gruppen:
Kungliga Motorbåt Klubben (https://www.facebook.com/groups/137980980066236/)

Samtidigt har styrelsen tagit beslut om en policy för sociala medier som gäller medlemmar och anställda i klubben. Dokumentet finns bifogat och vi rekommenderar alla medlemmar att ta del av klubbens regler i den digitala världen.

/KMK:s styrelse den 30 maj 2017
Välkomna till Asadon på Högböte!
( maj  2017 )
Lördag den 3 juni

Anmälan sker endast till Kansliet kansli@kmk.a.se, senast 29 maj (begränsat antal platser)
(Observera att förra årets Asado blev fullbokad innan sista anmälningsdag.)
Lördag den 3 juni

Program

18.00 - Välkomstdrink på bryggan
Kallskurna viltprodukter, ostkuber, hembakat knäckebröd

19:00 - Middag serveras i Paviljongen
Helgrillad oxfilé och baconlindad kycklingfilé
Kantarellsås, örtsmör
Smörstekt kulpotatis med paprika och vitlök
Grillade tomater med färsk dragon
Grillade majskolvar
Tomat & löksallad med vinägrett
Inlagda trattkantareller
Ciabattabröd med vitlökssmör och persilja
Kaffe, te, chokladtårta med vispgrädde

Arrangören ordnar med tallrikar, bestick, koppar och desserttallrikar till kaffet.

Deltagarna tar med egen måltidsdryck, passande glas och ett gott humör.

21:30 ca - Diskotek med våra resident DJ´s Fredrik Lilienberg, välkänd från bl a Café Opera,
numera med i Soul Train-gänget och Thony Laurent som spelat på bl a
Huset, Atlantic, BZ och de senaste fyra åren på kryssningsfartyg på Ålands Hav.

Pris: 375 kr för vuxna, 175 kr för barn under 10 år.
Betalning till KMK bg 5416-6814 senast den 31 maj.

Anmälan sker endast till Kansliet kansli@kmk.a.se, senast 29 maj (begränsat antal platser)
(Observera att förra årets Asado blev fullbokad innan sista anmälningsdag.)

För er som inte kommer med egen båt finns transport till Högböte från Strandvägen:
Vi samlas i baren på Ångbåtsbryggan, Strandvägen 18.
Avfärd kl 15.30 och återfärd beräknas ske ca kl 22.30.
Anmäl båtfärd samtidigt som anmälan till festen.
Observera att platsantalet på båten är begränsat till ca 10 personer.

Varmt välkomna önskar
Högbötekommittén
Mindre än en vecka tills Djurgårdshamnen öppnar - det här är nya hamnkaptenen
( apr  2017 )
På måndag den 1 maj öppnar Djurgårdshamnen. Mycket har hänt under vintern och just nu pågår de sista förberedelserna för att allt ska vara i ordning då medlemmarna börjar lägga till. Då kommer de också möta KMK:s nya hamnkapten, Martina Christersson.


Martina har ett stort båtintresse men har tidigare inte varit medlem i KMK.
- Jättespännande, det ska bli toppenkul, säger Martina och konstaterar att båtar alltid funnits naturligt i hennes liv. De senaste åren har hon jobbat på varvet vid Hundudden på Djurgården med sin sambo.

I Djurgårdshamnen har nu de sista gamla y-bommarna bytts ut mot nya och Martina tvättar och ser till att allt fungerar ute på bryggan. Samtidigt slutförs renoveringen av klubbhuset som ska vara helt färdigt till hamnfesten den 19 maj.

Vi träffade Martina i hamnen - ett möte du kan se här.

Program ICCY 2017 Rally in Riga, Latvia
( apr  2017 )
ICCY, International Council of Cruising Yachts, har i år sitt möte i Riga, Lettland den 24-28 juli, se bifogat program.

För ytterligare information, se ICCYs hemsida iccy.org eller kontakta KMKs representant Erik Lundquist, erik@bushido.se.

Kallelse till årsmöte 2017
( mar  2017 )
Tisdagen den 28 mars 2017 kl. 17.30 äger årsmötet rum på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 / Norra Bantorget i Stockholm.

Skicka din anmälan senast den 26 mars till KMK via mail kansli@kmk.a.se eller ring på telefon 08-661 23 03. Fullmakt fås från kansliet.

Klicka på PDF:er nedan till vänster för kallelse och fullmakt.
Bildspel från informationsmötet
( mar  2017 )
Tack för den stora uppslutningen på informationsmötet. Enligt önskemål finns här informationen som delgavs angående renoveringen av vårt klubbhus i korthet att ladda ned.
Då arkitekterna gjorde en grundlig genomgång av projektet med 150 bilder har vi kortat ned deras presentation för att göra filen nedladdningsbar.

Om någon önskar dragningen i sin helhet är ni välkomna till kansliet att ta del av samtliga bilder. Vi har också lagt in aktuella bilder från ombyggnaden av klubbhuset som föll bort igår.

Klicka på PDF:en nedan.
Ritningar Klubbhuset Strandvägen 56
( mar  2017 )
Just nu genomgår vårt klubbhus på Strandvägen 56 en omfattande renovering. Här publicerar vi några ritningar och skisser för att ni medlemmar ska kunna se vad som är att vänta när huset är klart.
Kära medlemmar i KMK
( feb  2017 )
Styrelsen vill härmed följa upp den tidigare information som ni har fått från klubben rörande renoveringen av vårt klubbhus på Strandvägen 56.

Klicka på PDF:en under bilden för att läsa styrelsens information.
Till alla medlemmar i KMK
( feb  2017 )
Ni har under ett par tillfällen fått mejl som kallas ”Klubbinfo” och som kan uppfattas utgöra information från KMK. Detta är inte korrekt. Någon har gjort intrång i klubbens medlemsregister, eller erhållit detsamma utan tillstånd, och använder nu våra medlemmars mejladresser och vårt varumärke utan tillstånd. Det är något vi ser mycket allvarligt på.

Klicka på PDF:en under bilden för att läsa styrelsens brev.
KMK:s styrelse informerar
( feb  2017 )
Meddelande från KMK:s styrelse med anledning av ombyggnaden av vårt klubbhus.
KMK:s styrelse tar starkt avstånd från den kritik rörande ombyggnationen av klubbhuset på Strandvägen 56 som riktats mot styrelseledamöter och funktionärer de senaste dagarna.

KMK:s styrelse har sammanträtt under lördagen den 11 februari 2017.
För att ytterligare påvisa att processen gått rätt till beslöts vid mötet att lämna i uppdrag till en oberoende part att genomlysa den upphandlingsprocess som förevarit och som ifrågasatts. Rapporten kommer att delges KMK:s medlemmar.

/KMK:s styrelse 2017-02-11 Stockholm
Det nya året startar med ombyggnationen av klubbhuset i Djurgårdshamnen
( jan  2017 )
Det nya året startar med ombyggnationen av klubbhuset i Djurgårdshamnen. Eftersom det är en byggarbetsplats kommer huset att vara omgärdat med stängsel vilket också medför att även bryggan blir helt avstängd, utan möjlighet att ta sig ut på bryggan.
UIM F1 Jonas Andersson flying high, crashes but is on pole position for tomorrow.
( dec  2016 )
UIM F1 Jonas Andersson flying high, crashes but is on pole position for tomorrow.
Another incredible performance from Andersson of Sweden today.
Hopefully the team can get the boat in racing condition for a win in the final race of the season tomorrow in Sharjah

Picture by Vittorio Ubertone/Idea Marketing. Thank you very much.
Skrivet av Lars Ström

TORRENTE WINS IN SHARJAH - CHIAPPE CROWNED WORLD CHAMPION
( dec  2016 )
Jonas slutade slutade 4:a i racet och Erik blev 5:a
Sammanlagt slutade Jonas delad i 3:a och Erik 6:a i VM.

Grattis Jonas Andersson tävlande för KMK:R!
( dec  2016 )
Jonas Andersson vinner drama fyllt Grand Prix i ABU DHABI
Victory flippade, men vann VM-titeln
( nov  2016 )
Det blev en dramatisk inledning av säsongsfinalen för XCAT i Abu Dhabi. Först tvingades arrangören göra om starten då många låg för långt fram och sedan så flippade storfavoriten Victory på andra varvet.
Det gick bra för besättningen och båten. Segrade i racet gjorde Dubai båten, men VM-titeln gick ändå till Victory. SweCat teamet blev trea totalt – i pole position Cupen!

Victory teamet kom med en ny båt till avslutningsracet. Den var något bredare, lite finjusterad botten och lite annorlunda form på däcket – för att kunna lastas in i coteinern för transport mellan racen. En specialregel för XCAT. Båten var snabb, men inte outstanding. De blev bara fyra på tidsträningen och när de pressade båten i en högfartskurva så sladdade de runt nästan ett helt varv. Kvällen och natten hade de tillbringat för att förbättra botten. Men på racet så flippade de redan på andra varvet, när de jagande ledande Dubai båten. Det var på samma ställe som de snurrat dagen innan, vid ingången på depåkurvan efter en lång raka. De satsade onekligen hårt. Nu höll de upp nosen i kurvan, men det blev lite för högt. Plötsligt så flög den upp till en riktig flipp och landade upp och ner. Al Zafen och Bin Hindi var ute ur båten via reservluckan i botten nästan innan vattensprutet lagt sig. De båda var helt ok och det var bara skador på vind- och motorkåpor. Otroligt, det var en verklig högfartsflipp.

Besättning och båt bärgades, och det blev omstart. SweCat teamet gjorde en snabb start, men den blev lite för snabb. De gjorde en omkörning redan för mål/varvningslinjen och det får man inte göra enligt XCAT reglerna, så de tilldömdes ett extra långvarv, vilket kostade dem ca 20 sekunder och et par placeringar. Bengtsson och Stark gjorde en bra körning, men banan gick ju inne på skyddat vatten hela tiden och banan var smal så det var näst intill omöjligt att göra en omkörning beklagade sig Micke efter racet. De slutade sjua, vilket kanske var någon placering lägre än vad de hoppats på, men de var i alla fall före Gold Coast båten som de hade närmast bakom sig jagandes i VM-tabellen, så det var ju bra.

Ur VM-tabell synpunkt så blev det annars så att ”fel” båtar hamnade i topp. Dubai teamet vann med Abu Dhabi idogt jagande blott ett par sekunder efter dem. De båda fick därmed ihop så många extra poäng vilket räckte för dem att gå om inte bara i racet utan även i VM-tabellen total. Det blev därmed en helt Arab Emiratisk medaljtrio med Victory, Dubai och Abu Dhabi.

Vad som nu händer organisatoriskt med XCAT serien till nästa år är oklart. Promotororganisationen WPPA framtid är mycket osäker efter att ekonomiska oegentligheter upptäcktes i somras. Det är nytt folk i ledningen, men vad som händer är det ingen som vet. En ny organisation med teamägarna i XCAT bildades i Abu Dhabi och de vill medverka i fortsättningen. Uppdraget är dock otroligt stort. WPPA har till exempel 29 conteiners med utrustning för tävlingarna och promotion. En spännande racing säsong är över, vi hoppas och är övertygade om att det blir en fortsättning. Frågan är bara hur.

2016-11-21
Skribent: Per Bensson SVERA
Promenadfotografering
( nov  2016 )
Vinterbilder av vår vackra sommarhamn.
HÖGBÖTE VINTERSTÄNGER
( nov  2016 )
Efter en på alla sätt fantastisk båtsäsong stänger vi ner klubbholmen Högböte den 15 oktober. Sista dagen att besöka ön blir således den 14 oktober.
Borsta båtbotten - istället för miljöfarliga färger
Tips när du ska tömma din toa
KMK tillsammans med Sjölotsen
( nov  2016 )
Kungliga Motorbåt Klubben har tillsammans med Sjölotsen
härmed nöjet att erbjuda följande kurser:

Kustskepparkurs och VHF/SRC Certifikat
Kurs i navigering, med fokus på kust, hav och mörker med följande omfattning:
 Navigation, elektronisk såväl som papperssjökort
 Sjövägsregler
 Signaler, lanternor, dagersignaler
 Mörkernavigering, fyrar, karaktärer, gå i fyrad led
 Korrigera kurser för missvisning, deviation
 Kust- och havsfärder, säkerhet
 Väder, sjömanskap
 Miljö, sjukvård
 VHF/SRC kurs
Efter kurserna kan du ta examen
Pelle Larsson ny generalsekreterare
( nov  2016 )
Sedan den första januari 2016 är Pelle Larsson ny generalsekreterare efter Bo Ahlström.
Pelle kommer närmast från Svenska Racerbåtförbundet där han senast haft rollen som generalsekreterare. Pelle är en båtfantast som troligen har fler timmar i ett flygplan de senaste åren än i en båt. Men resan helgar målen som det så fint heter.

Pelle är en driven och engagerad person med ett brett spektrum av erfarenheter. I bagaget har Pelle en lång rad erfarenheter ifrån idrottsrörelsen, både nationellt så väl som internationellt. Pelle är en stark ikon inom den Svenska racerbåtssporten som han har varit en del av sedan liten grabb och som varit del av hans liv lika länge.

Pelle har inom sporten gjort sig känd för att vara handlingskraftig och att klara av att nå uppsatta mål och förväntningar. Utöver de förtroenden Pelle haft i Sverige har han haft många uppdrag inom de internationella sammanhangen där han är lika uppskattad, därav alla flygtimmar.
De två kanske största bedrifterna är tiden som teamchef för det då mäktiga F1H2O-teamet Team Qatar eller som stark aktör i de två, av KMK arrangerade, världsmästerskapstävlingarna på Riddarfjärden. Det är inte bara inom racerbåtssporten Pelle verkat, färskaste meriten är de åren Pelle hade som klubbchef för elithandbollsklubben IFK Ystad.

Genom sina erfarenheter inom idrottsrörelsen kommer Pelle in i klubben med en djup förståelse för företagsvärlden och hur man får den att
samverka med den ideella.

Pelle hoppas att med sina erfarenheter och prestationsförmåga kunna ta vid i den positiva utvecklingen han upplever att KMK haft de senaste åren och driva den vidare in i framtiden.
Ett lyckat event på Klubbarnas Klubb
( sep  2016 )
Ett lite nyttigare och sportigare event ville KMK presentera i samband med mingelkvällen i tisdags på Klubbarnas Klubb. Ett sjuttiotal personer hade anmält sitt intresse att komma, nu fick några lämna återbud i sista stund men ett sextiotal personer kom för att lyssna på den norska F1-stjärnan Marit Strömöy. Marit är den enda kvinnliga F1-förare i världen som vunnit en Formula 1-tävling i båtracing. Hon berättade om det hårda mentala arbete som tagit henne dit hon är idag.
Erik Stark, som är en av våra svenska stjärnor i F1 och kör för KMK:R, fanns också på plats och tillsammans med Marit besvarade de frågor från intresserade åhörarna.

Det nyttiga stod Renée Voltaire för, en kväll helt i det veganska tecknet. Vi bjöds på en otrolig smakupplevelse i allt som presenterades. KMK kan starkt rekommendera ett besök i Renées resturang/butik Pepstop på Riddargatan 3.


Nu ser vi fram emot vår nästa aktivitet i Klubbarnas Klubb lördag den 3 december, då är det Glögg-mingel med lite överraskningar.

Ett lite nyttigare och sportigare event ville KMK presentera i samband med mingelkvällen i tisdags på Klubbarnas Klubb. Ett sjuttiotal personer hade anmält sitt intresse att komma, nu fick några lämna återbud i sista stund men ett sextiotal personer kom för att lyssna på den norska F1-stjärnan Marit Strömöy. Marit är den enda kvinnliga F1-förare i världen som vunnit en Formula 1-tävling i båtracing. Hon berättade om det hårda mentala arbete som tagit henne dit hon är idag.
Erik Stark, som är en av våra svenska stjärnor i F1 och kör för KMK:R, fanns också på plats och tillsammans med Marit besvarade de frågor från intresserade åhörarna.

Det nyttiga stod Renée Voltaire för, en kväll helt i det veganska tecknet. Vi bjöds på en otrolig smakupplevelse i allt som presenterades. KMK kan starkt rekommendera ett besök i Renées resturang/butik Pepstop på Riddargatan 3.


Nu ser vi fram emot vår nästa aktivitet i Klubbarnas Klubb lördag den 3 december, då är det Glögg-mingel med lite överraskningar.
EM Guld till Mikael & Marie Bengtsson
( aug  2016 )
KMK vill gratulera Mikael & Marie Bengtsson till EM Guld i Offshore Racing klass 3C i Nynäshamn!

Mikael & Marie är ett syskonpar som har vunnit det mesta och har många fina titlar tillsammans, 2015 blev de Världsmästare i Offshore klass 3C.

Det finns en tredje Bengtsson och det är pappa Svenne som är en av de som tävlat flitigast här hemma i Sverige, Svenne blev stor grabb redan 1973.

Familjen Bengtsson är aktiva i KMK:R och hjälper till så mycket de kan mellan egna tävlingar för att klubbens ungdomar ska kunna tävla.
Svenne och Marie åkte tillsammans i Roslagsloppet där de blev tvåa totalt med en snittfart av 83 knop, det sågs som en uppvärmning för Marie inför EM-racet i Nynäshamn.

Offshore klass 3C är en riktigt snabb klass med en toppfart upp mot 95 knop. Båten är en katamaran byggd i kompositmaterial, med en motor på över 200 hp.

Resultat Nynäs Offshore Race European Championship klass 3C:
1) Mikael & Marie Bengtsson SWE
2) Marcus Jonsson & Jussi Myllymäki FIN
3) Jan Tryggve Braaten & Linnea Carlsson NOR/SWE

20% rabatt på båttillbehör från Asperö Handels AB
( aug  2016 )
Fraktfritt på order över 500 kr. http://www.aspero.se
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Djurgårdshamnen Hamnkapten
070-260 27 13
Högböte Tillsyningsmän
070-259 92 29
Telefon kansli:
08-661 23 03, 08-661 26 90
Exp.tid:
mån-tors kl 09.00-16.00
fredag 9.00-13.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Medlemskap
Medlemsansökan
Båtregistrering
Ansökan om hamnplats
Ändra medlemsuppgifter
Personuppgiftsbehandling
Corona
Anmälan
Förarskolan
Sjösportläger
KMK-Racet
Medlem
Kontaktformulär
Medlemsinloggning
Sociala medier
Facebook KMK
Facebook Högböte Klubbholme
Facebook KMK Racing KMK:R
YouTube