logo
KMK
Nyheter
Hamnar
Ansökningar
Information
Anmälningar
Kansli
Styrelse
Kommitteeér
Miljö
KMK medlemmar
Coronaviruset har påverkat oss alla på ett eller annat sätt och att förbli frisk är nu högsta prioritet.

KMK har nu vidtagit flera åtgärder för att säkerställa att våra medlemmar är skyddade.
Vi fortsätter att övervaka och följa lokala myndigheters riktlinjer och instruktioner och uppdaterar våra egna riktlinjer i enlighet därmed.

KMK har beslutat följande:
• Klubbhuset (hela klubbhuset) är stängt t o m sista maj till att börja med.
• Elbastu och vedbastu är stängda t o m sista maj till att börja med.
• Ungdomshuset är stängt t o m sista maj till att börja med.
• Toaletter och duschar är öppna.
• Gymmet är öppet.
• Paviljongen är öppen med mindre antal bord så att avstånd kan hållas mellan borden.
• Bryggorna öppna men med mindre antal bord så att avstånd kan hållas mellan borden.

Nya besked gällande klubbhus, elbastu, vedbastu och ungdomshus kommer att lämnas
under v22.

Policy för KMK Högböte:
• Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv för att minska smittspridning
• Vi tar inte i hand
• Vi håller avstånd från varandra
• Vi stannar hemma om vi är sjuka eller har symptom.
• Vi tvättar händerna regelbundet och är noggranna med vår allmänna hygien.
• Vi undviker större samlingar, respektera avstånden mellan borden.
• Vi hjälps åt och bryr oss om varandra.
Högböte öppnar 1 maj och vårt nya tillsyningspar Ann-Loou & Per Torell kommer att finnas på plats.

Välkomna till Högböte!

Pelle Larsson
Generalsekreterare
Verksamhet och aktiviteter 2020
Kära KMK-medlemmar,

Klubben följer noggrant utvecklingen av Coronaviruset – covid-19 och de direktiv som Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter lämnar. Vi hoppas att situationen snart ska förbättras men under tiden måste vi tillsammans begränsa smittorisken och den allmänna oro som Coronaviruset – covid-19 medför.

KMK:s arbetsutskott (AU) har noga analyserat KMK:s förutsättningar i den uppkomna situationen och föreslagit ett antal beslut som KMK:s styrelse tog ställning till på ett styrelsemöte den 31 mars 2020.

Vid KMK:s styrelsemöte beslöts följande:

KMK:s årsmöte för verksamheten 2019 skjuts upp till september 2020. Kallelse görs i god tid före stämman, enligt klubbens stadgar, via e-post och på hemsidan. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019 kan fås genom att kontakta kansliet.

KMK:s publika medlemsarrangemang ställs in t.o.m. 30 juni 2020. Detta omfattar Valborgsfirande, Vårfest, Hamnfest, Våreskader, Asado, KMK:R avrostning/förarskola och Midsommarfirande. I övrigt genomförs verksamheten i Djurgårdshamnen och på Högböte i linje med direktiv och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Viss begränsning av faciliteter kan förekomma. När det gäller klubbens ungdomsläger som KMK:U arrangerar i sommar så bedömer vi att dessa inte behöver ställas in under rådande omständigheter. Men AU och styrelsen följer utvecklingen noga och vi utesluter inte att lägerverksamheten kan tvingas ställas in vid ett senare tillfälle. Om lägren inte genomförs återbetalar klubben hela beloppet som inbetalats. Och är man orolig över situationen kan man redan nu avboka sin lägerplats med full återbetalning. Men vi hoppas naturligtvis att ungdomsaktiviteterna kan genomföras som planerat.

KMK inför ett omedelbart inköpsstopp av varor och tjänster. Planerade underhållsarbeten och eventuella akuta åtgärder undantas och kommer att genomföras. AU och styrelsen bedömer att det finns en risk att klubbens ekonomi drabbas, i första hand genom en lägre besöksfrekvens på våra anläggningar.
KMK vill betona det allvarliga läget, klubben tillämpar försiktighetsprincipen och uppmanar alla som på något sätt misstänker att man kan bära smitta att stanna hemma. Det gäller även om det finns eller att man misstänker smitta i familj eller i din närhet. Vid minsta tecken på sjukdom vill vi att ni stannar hemma och inte besöker klubbens anläggningar i Djurgårdshamnen och på Högböte.

Vid eventuella funderingar eller frågor kring KMK:s åtgärder och verksamhet, kontakta gärna kansliet via e-post kansli@kmk.se eller per telefon 08-661 23 03.

Trots det besvärliga läget hoppas vi att ni i sommar passar på att vara ute i skärgården och njuta av Sverige. Havet är virusfritt!


På uppdrag av KMK:s styrelse

Pelle Larsson

Generalsekreterare
Inställt Årsmöte KMK 11 mars
Kära medlemmar

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten nu under eftermiddagen höjt riskbedömningen för spridning av det nya coronaviruset covid-19 i Sverige till nivån mycket hög, väljer KMK:s styrelse att ställa in årsmötet som var planerat att hållas på Båtmässan på Stockholmsmässan, Älvsjö imorgon kväll.
Många medlemmar har hört av sig till kansliet under de senaste dagarna och meddelat att man på grund av det allmänna hälsoläget inte kommer att kunna komma till årsmötet. Styrelsen för KMK är enig i beslutet att ställa in.
Dels med tanke på att vi inte vill utsätta våra medlemmar, där många finns i riskgrupper, för risken att smittas. Dels ur ett demokratiperspektiv då många medlemmar som vill men inte kan närvara eftersom de finns i riskgrupper.

Styrelsen för KMK kan idag inte lämna något besked när årsmötet istället kommer att hållas utan hoppas på förståelse från medlemmarna att detta besked kommer så fort det allmänna hälsoläget förbättrats och myndigheterna sänker sin risknivå.

Har du frågor är du välkommen att kontakta kansliet på telefon: 08-6612303 eller på mail: kansli@kmk.se

Om du ändå önskar besöka båtmässan på Stockholmsmässan i Älvsjö trots att årsmötet är inställt gäller fortfarande biljetten som du har fått.

KMK:s styrelse 2020-03-10

genom
Pelle Larsson
Generalsekreterare KMK

Gärdesloppet Veteranbåtar
Kungliga Motorbåt Klubben (KMK) arrangerar tillsammans med Motor Yacht Society (MYS) och AB Sjöexpress en heldag fylld av klassiska båtar under Gärdesloppet. KMK:s brygga i Djurgårdshamnen, Strandvägen 56, kommer att sjuda av aktivitet!

Under förmiddagen kommer ett Classic Poker Run att köras med några av Stockholmsområdets tuffaste mahognyracerbåtar med start och målgång i Djurgårdshamnen. Samtidigt bjuder MYS större båtar upp till en prova-på-möjlighet för dig som vill titta närmare på dessa skönheter. Med start vid Ångbåtsbryggan och målgång i Djurgårdshamnen (i möjligaste mån) kan du få följa med ombord och själv få njuta av livet ombord.

Samtidigt kommer några av Sveriges snabbaste små hydroracerbåtar att visa upp sig på Djurgårdsbrunnsviken. I samband med detta erbjuder KMK Racing en prova-på-aktivitet med de små racerbåtarna GT15 för ungdomar 10-15 år.

Mer information kommer löpande under våren.

Anmälan görs till KMK
E-postadress: kansli@kmk.se

Välkommen!

Pelle Larsson och Anders Vaernéus
Svenska Sjö
KMK är en av delägarna i Svenska Sjö.
Bolaget som sedan starten 1967 är Sveriges ledande specialister på båtförsäkring.
Genom att försäkra i Svenska Sjö så bidrar man till vår verksamhet. Med det ger också direkta fördelare som omfattande villkor och smidig skadereglering. Om verksamheten går med överskott får du som kund också en direkt bonus på nästkommande årspremie.
Lär mer på svenskasjo.se eller ring 08 - 541 717 50.
KMK s Djurgårdshamn är sedan 1915 vår hemmahamn, centralt belägen i slutet av Strandvägen.

Här finns plats för ca 250 båtar, alla med tillgång till el och vatten. Hamnkontoret är öppet från den 1 maj till den 31 oktober.

Hamnkontoret har följande öppettider:
1/6 - 14/8 10.00
KMK-NYTT NR 1 2020
×
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Djurgårdshamnen Hamnkapten
070-260 27 13
Högböte Tillsyningsmän
070-259 92 29
Telefon kansli:
08-661 23 03, 08-661 26 90
Exp.tid:
mån-tors kl 09.00-16.00
fredag 9.00-13.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Medlemskap
Medlemsansökan
Båtregistrering
Ansökan om hamnplats
Ändra medlemsuppgifter
Anmälan
Förarskolan
Sjösportläger
KMK-Racet
Medlem
Kontaktformulär
Medlemsinloggning
Sociala medier
Facebook KMK
Facebook Högböte Klubbholme
Facebook KMK Racing KMK:R
YouTube