logo
KMK
Nyheter
Hamnar
Ansökningar
Information
Anmälningar
Kansli
Styrelse
Kommitteeér
Miljö
Hej alla KMK-medlemmar!
.

Nu närmar vi oss den riktiga båtsommaren, juli kommer med stormsteg, den riktiga sommarmånaden.

Som alla vet har vi en fortsatt smittspridning av covid-19, men det positiva nu är att
Folkhälsomyndigheten ser en minskning av smittan, färre som avlider och färre som smittas,
vilket gör att det ser mycket ljusare ut framöver.

KMK styrelse beslutade vid styrelsemötet den 29 juni 2021 följande för Högböte:

- Elbastun och vedbastun kommer att hållas öppna (se regler nedan).
- KMK:U håller sitt Sjösportläger under vecka 26 (t o m 4 juli).
- KMK rekommenderar att inte lägga till på Högböte under tiden som KMK:U lägerverksamhet pågår under vecka 26 (28 juni-4 juli).
- Ungdomshuset kommer att vara öppet för medlemmar fr o m 5 juli.
- Toaletter och duschar är öppna.
- Paviljongen är öppen.
- Bryggorna är öppna.
- Klubbhuset kommer att vara öppet för bokning av logi såsom tidigare.
- KMK:s publika arrangemang kommer fortsatt ställas in.

Vi hoppas på förståelse för beslutet.

Klubben vill samtidigt passa på att påminna om KMK:s policy för Högböte och Djurgårdshamnen.

- Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv för att minska smittspridning.
- Vi tar inte i hand.
- Vi håller avstånd.
- Vi stannar hemma om vi är sjuka eller har symptom.
- Vi tvättar och spritar händerna regelbundet och är mer noggranna med vår allmänna hygien.
- Vi undviker större samlingar, respekterar avstånden mellan borden.
- Vi hjälps åt och bryr oss om varandra.

KMK arbetar efter försiktighetsprincipen för att värna om klubbens medlemmar och
deras hälsa. Passa på att vara ute i skärgården och njuta av Sverige. Havet är virusfritt.

Vid eventuella frågor eller synpunkter, kontakta gärna Generalsekreterare Pelle Larsson via
e-post pelle.larsson@kmk.se eller per telefon 08-661 23 03.

Pelle Larsson
Generalsekreterare
På uppdrag av KMK:s styrelse

 


KÖK - KLUBBHUSET
Klubbhuset med tillhörande kök är endast för de som har bokat boende i klubbhuset.

REGLER FÖR BOKNING AV ELBASTU, VEDBASTU
El- och vedbastun kommer att vara öppna och bokningsbara fr o m den 5 juli. Under KMK:U´s
lägerverksamhet är basturna inte bokningsbara, d v s 28 juni-4 juli. 

Bastun bokas med 1 ½ timmes intervaller: bastutid 1 timme, städning av bastu ½ timme.
Viktigt att städning sköts på bästa sätt så att nästa bastubadare inte behöver ägna sig åt
städning under sin bastutid. Vill man vara extra försiktig kan ju bastun även städas innan
användning, d v s dubbel städning. Desinfektionsmedel finns tillgängligt.

El- och vedbastun har öppet 08.30-20.30.
Bokning av basturna sker genom bokningslistan som finns i glasskiosken, först till kvarn.

BASTUTIDER
08.30 - 10.00
10.00 - 11.30
11.30 - 13.00
13.00 - 14.30
14.30 - 16.00
16.00 - 17.30
17.30 - 19.00
19.00 - 20.30

KMK:s Styrelse informerar
.

Hej alla KMK medlemmar!
Nu närmar vi oss öppning av både Djurgårdshamnen och Högböte och ser fram emot en
riktigt fin båtsommar.

Som alla vet har vi ännu en våg där covid-19-smittan ökar och Folkhälsomyndigheten
har bekräftat att den för med sig en högre smittorisk än tidigare.

KMK följer noggrant utvecklingen av viruset och de direktiv som Folkhälsomyndigheten och
andra relevanta myndigheter lämnar och vi kan se att det är strängare regler och fler
rekommendationer än tidigare. Vi hoppas att situationen snart ska förbättras men under
tiden måste vi tillsammans begränsa smittorisken och den allmänna oro som covid-19 medför.

Som tidigare meddelats på KMK Årsmöte den 18 mars 2021 samt beslut taget vid KMK
Styrelsemöte den 20 april 2021 meddelar styrelsen inför säsongsöppningen på Högböte att:

 • Klubbhuset (hela) är stängt tills vidare.
 • Elbastu och vedbastu är stängda tills vidare.
 • Ungdomshuset är stängt.
 • Toaletter och duschar är öppna.
 • Paviljongen är öppen men med mindre antal bord så att avstånd kan hållas mellan borden.
 • Bryggorna är öppna men med mindre antal bord.

Även KMK:s samtliga publika arrangemang ställs in tills vidare (såsom Valborgfirande,
Hamnfest etc) liksom KMK Racings förarskola och träning 8-9 maj.

Vi hoppas på förståelse för beslutet.

Nya beslut kan komma att tas vid KMK styrelsemöte den 25 maj utifrån ev ändrade råd och
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Klubben vill samtidigt passa på att påminna om KMK:s policy för Högböte och
Djurgårdshamnen:

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv för att minska smittspridning.
 • Vi tar inte i hand.
 • Vi håller avstånd.
 • Vi stannar hemma om vi är sjuka eller har symptom.
 • Vi tvättar och spritar händerna regelbundet och är mer noggranna med vår allmänna hygien.
 • Vi undviker större samlingar, respekterar avstånden mellan borden.
 • Vi hjälps åt och bryr oss om varandra.

KMK värnar om klubbens medlemmar och hoppas att ni i sommar passar på att vara ute i
skärgården och njuta av Sverige. Havet är virusfritt.

Vid eventuella frågor eller synpunkter, kontakta gärna Generalsekreterare Pelle Larsson via
e-post pelle.larsson@kmk.se se eller per telefon 08-661 23 03.

Pelle Larsson Generalsekreterare
På uppdrag av KMK:s styrelse

Allt för sjön 2021 ställs in – istället lanseras Allt för sjön – Båtveckan
.Nu står det klart att Stockholmsmässan ställer in Allt för sjön 2021. Istället planeras Allt för sjön – Båtveckan, en digital plattform som långsiktigt är tänkt att stärka och komplettera själva mässan. Nästa genomförande av Allt för sjön planeras till den 11–20 mars 2022.

Allt för sjön har öppnat upp båtsäsongen 86 gånger och det tänker projektteamet göra även i mars 2021 även om öppnandet kommer att se annorlunda ut. Allt för sjön är Sveriges största båtmässa och pågår varje år i mars under tio dagar. Mässan lockar närmare cirka 70 000 besökare och 400 utställare som kommer för att handla, ta del av båtnyheter och träffa branschen.
– Vem hade trott i mars 2020 när vi tvingades avbryta Allt för sjön mitt under genomförandet att inte heller 2021 års mässa skulle gå att genomföra? Covid-19 utmanar det båtmässegenomförande som vi är vana vid men det ger också förutsättningar för att skapa något nytt. Allt för sjön är viktig för våra utställares säsongsstyrda försäljning – inte minst nu när det rådande hemesterfirandet har ökat efterfrågan på sjölivet i allmänhet och båtar i synnerhet, säger Hanse Thorslund, projektledare Allt för sjön.

– Vi satsar stort på en digital båtvecka och båtbranschen har haft en bra säsong med stor försäljning så detta kan bli riktigt bra. Det här kan också bli något nytt för Allt för sjön och som stärker, kompletterar och fungerar av egen kraft, säger Hanse Thorslund.
Allt för sjön – Båtveckan planeras att gå av stapeln 12–21 mars 2021. Tillsammans med utställare och samarbetspartner skapar man en digital plattform som kommer att vara fylld av nyheter, erbjudanden, inspiration och båtliv. Under säkra förhållanden kommer även utställarna att kunna visa upp sina nyheter och butiker för besökarna.
Svenska Sjö
KMK är en av delägarna i Svenska Sjö.
Bolaget som sedan starten 1967 är Sveriges ledande specialister på båtförsäkring.
Genom att försäkra i Svenska Sjö så bidrar man till vår verksamhet. Med det ger också direkta fördelare som omfattande villkor och smidig skadereglering. Om verksamheten går med överskott får du som kund också en direkt bonus på nästkommande årspremie.
Lär mer på svenskasjo.se eller ring 08 - 541 717 50.

KMK s Djurgårdshamn är sedan 1915 vår hemmahamn, centralt belägen i slutet av Strandvägen. Här finns plats för ca 250 båtar, alla med tillgång till el och vatten. Hamnkontoret är öppet från den 1 maj till den 31 oktober.

SWEDISH GRAND PRIX Smedjebacken
Medlemstidning 2-2021
×
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Djurgårdshamnen Hamnkapten
070-260 27 13
Högböte Tillsyningsmän
070-259 92 29
Telefon kansli:
08-661 23 03, 08-661 26 90
Exp.tid:
mån-tors kl 09.00-16.00
fredag 9.00-13.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Medlemskap
Medlemsansökan
Båtregistrering
Ansökan om hamnplats
Ändra medlemsuppgifter
Personuppgiftsbehandling
Corona
Anmälan
Förarskolan
Sjösportläger
KMK-Racet
Medlem
Kontaktformulär
Medlemsinloggning
Sociala medier
Facebook KMK
Facebook Högböte Klubbholme
Facebook KMK Racing KMK:R
YouTube