logo
KMK
Nyheter
Hamnar
Ansökningar
Information
Anmälningar
Kansli
Styrelse
Kommitteeér
Miljö
Kallelse till Kungliga Motorbåt Klubbens Årsmöte 2019
Torsdagen den 7 mars 2019 kl 17.30 äger årsmötet rum enligt dagordningen nedan, på Båtmässan Allt för Sjön, Älvsjömässan i Stockholm, sal K2.

Skicka din anmälan senast den 1 mars till KMK via mail kansli@kmk.se eller ring på telefon 08-661 23 03. KMK bjuder på inträdet till Båtmässan den 7 mars, du får en kod för fribiljett vid anmälan.

I den valberedning som valdes 2018 ingår Benny Witz, Aron Sobin, Viktoria Holländer Jagelid, Göran Egnell och Victor Widing. Valberedningens nomineringsförslag 2019 finns för påseende hos KMK kansli.

Motioner och andra frågor skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar innan årsmötet.

Under mötet överlämnas 25- och 50-årsnålar till vederbörande som varit medlem i klubben under 25 resp 50 år samt förtjänsttecken och plaketter.

Avslutningsvis bjuder klubben på dryck och lättare förtäring.

Dagordning

Fastställd dagordning enligt stadgarna:
§1 Förhandlingarna öppnas samt justeras av röstlängd.
§2 Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.
§3 Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt agera rösträknare.
§4 Årsberättelse
§5 Revisionsberättelse
§6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§7 Styrelsen informerar om verksamhetsplan, budget m m.
§8 Val av ledamöter i styrelsen enligt §11 a.
§9 Val enligt §11 b. Ordförande i varje kommitté.
§10 Val av valberedning
§11 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
§12 Fastställande av medlemsavgifter 2020.
§13 Övriga frågor och eventuella motioner.

Välkommen till KMK årsmöte!

Enligt uppdrag,
Kungliga Motorbåt Klubben

Pelle Larsson Generalsekreterare
Morgan Jernfast KMK:R Världsmästare i F4.
Svenska Sjö
KMK är en av delägarna i Svenska Sjö.
Bolaget som sedan starten 1967 är Sveriges ledande specialister på båtförsäkring.
Genom att försäkra i Svenska Sjö så bidrar man till vår verksamhet. Med det ger också direkta fördelare som omfattande villkor och smidig skadereglering. Om verksamheten går med överskott får du som kund också en direkt bonus på nästkommande årspremie.
Lär mer på svenskasjo.se eller ring 08 - 541 717 50.
KMK s Djurgårdshamn är sedan 1915 vår hemmahamn, centralt belägen i slutet av Strandvägen.

Här finns plats för ca 250 båtar, alla med tillgång till el och vatten. Hamnkontoret är öppet från den 1 maj till den 31 oktober.

Hamnkontoret har följande öppettider:
1/6 - 14/8 10.00
MK-NYTT NR 1 2019
×
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Djurgårdshamnen Hamnkapten
070-260 27 13
Högböte Tillsyningsmän
070-259 92 29
Telefon kansli:
08-661 23 03, 08-661 26 90
Exp.tid:
mån-tors kl 09.00-16.00
fredag 9.00-13.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Medlemskap
Medlemsansökan
Båtregistrering
Ansökan om hamnplats
Ändra medlemsuppgifter
Anmälan
Förarskolan
Sjösportläger
KMK-Racet
Medlem
Kontaktformulär
Medlemsinloggning
Hantering av personuppgifter
Sociala medier
Facebook KMK
Facebook Högböte Klubbholme
Facebook KMK Racing KMK:R
YouTube